اطلاعات 4.5 میلیون بیمار آمریکایی به سرقت رفت

در ماه آپریل و ژوئن امسال بزرگترین شبکه ی اطلاعات بیمارستانی آمریکا هک شد. مسئولان این سیستم یکپارچه خبر داده اند در این حمله ی سایبری که از سوی کشورچین انجام شده اطلاعاتی از قبیل نام، آدرس، تلفن تماس و تاریخ تولد بیماران به سرقت رفته است. این مجموعه معتقد است اصلی ترین بخش اطلاعات […]

در ماه آپریل و ژوئن امسال بزرگترین شبکه ی اطلاعات بیمارستانی آمریکا هک شد. مسئولان این سیستم یکپارچه خبر داده اند در این حمله ی سایبری که از سوی کشورچین انجام شده اطلاعاتی از قبیل نام، آدرس، تلفن تماس و تاریخ تولد بیماران به سرقت رفته است.

این مجموعه معتقد است اصلی ترین بخش اطلاعات این بیماران دست نخورده باقیمانده است. شاید بتوان اصلی ترین بخش اطلاعاتی که در این سیستم ها نگهداری می شد را اطلاعات کارت اعتباری و پرونده ی پزشکی بیماران عنوان نمود که در این سرقت در امان مانده اند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

این سیستم اعلام کرده مشکل اساسی در روند فعالیتش ایجاد نشده و هم اکنون در حال جمع آوری مجدد اطلاعات از 206 بیمارستان از 29 ایالت آمریکاست.

لینک کوتاه | منبع: Engadget