اپل به دنبال عملی کردن پرداخت ها با Apple Pay در بانک های بزرگ انگلستان

طبق اخباری که به تازگی منتشر شده است، اپل به دنبال اجرای طرح جدید خود در رابطه با انجام پرداخت ها در بانک های بزرگ انگلستان به وسیله ی سیستم Apple Pay می باشد، طرحی که هم اکنون در کشور آمریکا در حال انجام شدن می باشد. این شرکت بزرگ امریکایی قرار است این کار […]

طبق اخباری که به تازگی منتشر شده است، اپل به دنبال اجرای طرح جدید خود در رابطه با انجام پرداخت ها در بانک های بزرگ انگلستان به وسیله ی سیستم Apple Pay می باشد، طرحی که هم اکنون در کشور آمریکا در حال انجام شدن می باشد. این شرکت بزرگ امریکایی قرار است این کار را در نیمه ی اول سال جاری انجام دهد اما صحبت های مهمی در این میان وجود دارد…

یکی از بزرگترین بانک های انگلستانی، مراتب نگرانی خود را بابت انجام چنین طرحی از سوی اپل اعلام کرده است و میزان جمع آوری اطلاعات مشتریان توسط اپل را هدف گرفته است. بانک های دیگر نیز چنین واکنشی را نشان داده اند اما از سوی دیگر، هیچ یک دوست ندارند این فرصت را برای همکاری با اپل از دست دهند و بسیاری از آنها نگران این موضوع هستند که ممکن است اپل در آینده، به مشکلی بزرگ برای آنها تبدیل شود چرا که هم اکنون 90 درصد پرداخت ها توسط کارت های اعتباری، به همراه سیستم Apple Pay انجام میگیرد. اما زمانی که به موفقیتی که این شرکت در همکاری با بانک های آمریکایی کسب کرده است می نگرند، بیشتر به همکاری با اپل ترغیب می شوند.

بنا بر آماری که ITG Investment Research منتشر کرده است، با اینکه سرویس Apple Pay از ماه اکتبر مشغول به خدمت رسانی شده است، این سرویس توانست تا پایان ماه نوامبر، 1 درصد از کل پرداخت های انجام گرفته به وسیله ی کارت های اعتباری در جهان را در اختیار خود بگیرد. سرویس Google Wallet نیز توانسته است 4 درصد میزان پرداخت های انجام شده به وسیله ی کارت های اعتباری را از آن خود کند در حالی که گوگل، حدود 3 سال است که این سرویس را راه اندازی کرده است.

این اخبار کمتر از یک هفته است که در حال انتشار هستند و همه ی آنها از جایی شروع شدن که در وب سایت اپل و بخش اشتغال، شغل های جدیدی به لیست اضافه شده بود و این موضوع نشانگر این بود که این شرکت بزرگ به دنبال گسترش سرویس اپل پی در اروپا، هند، آفریقا و آسیای مرکزی است.