برنامه ها و بازی های آی او اس که در حال حاضر با تخفیف عرضه می شوند.

ما در این مطلب مجموعه ای از برنامه ها و بازی هایی را برای کاربران آی او اس ارئه می کنیم که قرار است گران شوند! طبق معمول توجه داشته باشید که برنامه ها و بازی های با تخفیف زیر برای مدت زمان محدودی در دسترس است و ما هیچ اطلاعی در مورد زمان اتمام […]

ما در این مطلب مجموعه ای از برنامه ها و بازی هایی را برای کاربران آی او اس ارئه می کنیم که قرار است گران شوند! طبق معمول توجه داشته باشید که برنامه ها و بازی های با تخفیف زیر برای مدت زمان محدودی در دسترس است و ما هیچ اطلاعی در مورد زمان اتمام تخفیف اعمال شده روی آنها نداریم.

بنابراین توصیه می کنیم سریع عمل کرده و این برنامه ها و بازی ها را خریداری کنید. احتمالا فرصت های دیگری در هفته های بعد خواهد بود، ولی مواردی که در ادامه مطلب نشان داده شده است، شاید به این زودی دیگر تخفیف داده نشوند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

1) Powerpuff Girls: Defenders of Townsville – $0.99, down from $3.99

بازی Swing Copters اکنون برای آی او اس و اندروید در دسترس است

Powerpuff-Girls-Defenders-of-Townsville---0.99-down-from-3.99

2) The Great Prank War – $0.99, down from $2.99

The-Great-Prank-War---0.99-down-from-2.99

3) Warhammer 40,000: Carnage – $1.99, down from $6.99

Warhammer-40000-Carnage---1.99-down-from-6.99

4) Light Apprentice -$1.99, down from $2.99

Light-Apprentice--1.99-down-from-2.99

5) RollerCoaster Tycoon 4 Mobile – free

RollerCoaster-Tycoon-4-Mobile---free

6) Disney Animated – $4.99, down from $11.67

Disney-Animated---4.99-down-from-11.67

7) Word Triange – $1.99, down from $2.99

Word-Triange---1.99-down-from-2.99

8) Calling All Mixels – $0.99, down from $3.99

Calling-All-Mixels---0.99-down-from-3.99

9) Wrath of Psychobos Ben 10 Omniverse – $0.99, down from $2.99

Wrath-of-Psychobos-Ben-10-Omniverse---0.99-down-from-2.99

10) Card Wars Adventure Time – $0.99, down from $3.99

Card-Wars-Adventure-Time---0.99-down-from-3.99

11) One Touch Dial – $0.99, down from $1.99

One-Touch-Dial---0.99-down-from-1.99

12) M/S Processor for iPad – $1.99, down from $2.99

MS-Processor-for-iPad---1.99-down-from-2.99

13) Liquid Scale – free

Liquid-Scale---free

14) Scanner with OCR – free

Scanner-with-OCR---free

 

لینک کوتاه | منبع: phonearena