تک نیوز افتتاح شد!

وبسایت خبری تِک نیوز با آدرس اینترنتی www.tech-news.ir با هدف اطلاع رسانی درباره جدیدترین تکنولوژی ها و نقد و بررسی آنها به زبان پارسی در تاریخ 28 بهمن ماه 1392 راه اندازی شد.

وبسایت خبری تِک نیوز با آدرس اینترنتی www.tech-news.ir با هدف اطلاع رسانی درباره جدیدترین تکنولوژی ها و نقد و بررسی آنها به زبان پارسی در تاریخ 28 بهمن ماه 1392 راه اندازی شد.

تبلیغات :

buy Neuralink