نژاد پرستی در ساخت ربات

پژوهشی انجام شده توسط استادی در دانشگاه موناش تردیدهایی اخلاقی در رابطه با نژاد انسانی و ربات ها را نشان داد. در این پژوهش از مهندسین خواسته شد که هنگام توسعه و ابداع  ربات ها به نژاد انسانی توجه داشته باشند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تک نیوز ، رابرت اسپارو ، استاد دپارتمان […]

پژوهشی انجام شده توسط استادی در دانشگاه موناش تردیدهایی اخلاقی در رابطه با نژاد انسانی و ربات ها را نشان داد. در این پژوهش از مهندسین خواسته شد که هنگام توسعه و ابداع  ربات ها به نژاد انسانی توجه داشته باشند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تک نیوز ، رابرت اسپارو ، استاد دپارتمان فلسفه دانشگاه موناش ، در گفتگو با ZDNeT خاطرنشان شد از انجا که مهندسین سعی در ساخت ربات هایی شبیه به انسان دارند ، از بعد اخلاقی ملزم به تفکر در رابطه با پیامدهای اخلاقی – و اغلب غیرعمد- احتمالی ِ این امر هستند. او افزود: «تردید دارم که  اکثر مهندسین خواهان ساخت ربات هایی پیشرو را داشته باشند و ایده های ما در رابطه با آینده تنها بر اساس داستان های علمی تخیلی است که اغلب  نژادپرستانه از آب در می آیند».

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

اسپاور در مطالعه خود به بررسی 125 عکس از ربات های شبیه به انسان در پایگاه داده های ربات شبیه به انسان پرداخت و دریافت که بین 66 تا 72% از آن ها سفید هستند. او در این مطالعه می گوید مفهوم نژاد و نژادپرستی در ساخت ربات ها نمی بایست جایی داشته باشد. او اشاره کرد که برای مثال اگر ماشین لباسشویی یک ربات است ، انسان ها نباید آن را به نژادی نسبت دهند ، اما اگر بخواهیم شاخصه های انسانی داشته باشند ، در نتیجه معیارها و شاخصه های نژادی را به آن نسبت خواهیم داد. بر اساس یافته های او اگر ساخت و مدلسازی ربات ها بر اساس شاخصه های بشر را متوقف کنیم ، بر قابلیت کارکرد آن ها افزوده خواهد شد. تمایل به ساخت ربات هایی شبیه به انسان گاهی کار مهندسین را سخت تر کرده و علاوه بر این سبب شکلگیری دوراهی هایی اخلاقی می گردد. او در پایان از پژوهشگران خواست که در زمان طراحی ربات ها بیشتر به این فاکتورها و ابعاد فکر کنند. برای مطالعه خبرهای دیگر از صفحه اخبار فناوری و اطلاعات دیدن کنید.

ابداع روش جدید برای ارائه حس لامسه به ربات ها