همزمان با کاهش هزینه اینترنت همراه، قیمت بسته های GPRS ایرانسل دو برابر شد!

همزمان با اجرای طرحی که درواقع به منظور کاهش قیمت اینترنت همراه (2G، 3G و 4G) انجام گرفت، شاهد یک نتیجه ی برعکس هستیم و به جای کاهش تعرفه ها در اصل شاهد افزایش دو برابری هزینه ی بسته های اینترنت همراه از طرف ایرانسل هستیم. برای مثال بسته ی پرطرفدار 2 گیگابایت / 30 روز ایرانسل که تا […]

همزمان با اجرای طرحی که درواقع به منظور کاهش قیمت اینترنت همراه (2G، 3G و 4G) انجام گرفت، شاهد یک نتیجه ی برعکس هستیم و به جای کاهش تعرفه ها در اصل شاهد افزایش دو برابری هزینه ی بسته های اینترنت همراه از طرف ایرانسل هستیم.

برای مثال بسته ی پرطرفدار 2 گیگابایت / 30 روز ایرانسل که تا آخر آذر ماه تنها 10 هزار تومان قیمت داشت، اکنون با قیمت 20 هزار تومان به فروش میرسد و پایین ترین قیمت موجود برای بسته های ماهانه، با ترافیک یک گیگابایت و هزینه ی 13 هزار تومان عرضه خواهد بود.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

تنها گزینه ی کم حجم با مدت طولانی که آن هم برای افرادی که تنها برای چک کردن ایمیل یا گفتگوی آنلاین از اینترنت تلفن همراه خود استفاده میکنند، در حال حاضر بسته ی 600 مگابایت برای سه ماه است که قیمت آن 12000 تومان میباشد. لازم به توضیح است این بسته نیز محدودیت استفاده از حداکثر 200 مگابایت در 30 روز را داشته و استفاده از ترافیک باید طوری تنظیم شود تا نیاز به حجم بیشتری نباشد، چون در غیر این صورت نیاز به خرید بسته ی دیگر و یا استفاده از قیمت آزاد خواهد بود.

اما درواقع، چیزی که امروز تغییر کرده است، هزینه های استفاده از ترافیک بصورت آزاد بوده که قیمت هر کیلوبایت ترافیک مصرف آزاد (بدون خرید بسته) از 5 ریال به 0.5 ریال در سیمکارت های دائمی و 0.75 ریال در سیمکارت های اعتباری کاهش یافته است.

در این حالت، قیمت یک گیگابایت مصرف ترافیک به ترتیب در سیمکارت های دائمی و اعتباری 52 هزار تومان و 78 هزار تومان خواهد بود.

تقاضای ترابرد به ایرانسل شش برابر تقاضای خروج از آن بوده است

بهرحال، امید به اینکه یک روز شاهد قیمت منصفانه برای اینترنت و مخصوصا اینترنت همراه در داخل کشور باشیم، ظاهرا یک امید واحی است!

 

مهلت استفاده حجم  قیمت کد فعال سازی اعتباری کد فعال سازی دائمی
۱ روز ۱۵ مگابایت ۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۱# *۵۵۵*۵*۱*۱#
۱ روز ۵۰  مگابایت ۱۲,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۶# *۵۵۵*۵*۱*۶#
۱ روز ۱۵۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۲# *۵۵۵*۵*۱*۲#
۱ روز ۲۰۰ مگابایت ۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۵# *۵۵۵*۵*۱*۵#
۱ روز ۵۰۰  مگابایت ۶۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۳# *۵۵۵*۵*۱*۳#
۱ روز ۱ گیگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۴# *۵۵۵*۵*۱*۴#
۷ روز ۱۰۰ مگابایت ۲۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۲# *۵۵۵*۵*۲*۲#
۷ روز ۲۰۰ مگابایت ۴۰,۰۰۰  ریال *۵۵۵*۵*۲*۳# *۵۵۵*۵*۲*۳#
۷ روز ۳۰۰ مگابایت ۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱# *۵۵۵*۵*۲*۱#
۷ روز ۶۰۰ مگابایت ۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۵# *۵۵۵*۵*۲*۵#
۷ روز ۲ گیگابایت ۱۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۴# *۵۵۵*۵*۲*۴#
۷ روز ۵ گیگابایت ۳۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۶# *۵۵۵*۵*۲*۶#
۳۰ روز ۲۰۰ مگابایت ۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱# *۵۵۵*۵*۳*۱#
۳۰ روز ۵۰۰ مگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۶# *۵۵۵*۵*۳*۶#
۳۰ روز ۱ گیگابایت ۱۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۷# *۵۵۵*۵*۳*۷#
۳۰ روز ۱۲۰۰ مگابایت ۱۶۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۵# *۵۵۵*۵*۳*۵#
۳۰ روز ۲ گیگابایت ۲۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۲# *۵۵۵*۵*۳*۲#
۳۰ روز ۵ گیگابایت ۴۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۳# *۵۵۵*۵*۳*۳#
۳۰ روز ۱۰ گیگابایت ۶۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۸# *۵۵۵*۵*۳*۸#
۳۰ روز ۲۰ گیگابایت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۴# *۵۵۵*۵*۳*۴#
۳ ماهه ۶۰۰ مگابایت ۱۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۱#
۳ ماهه ۵۰ گیگابایت ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۲# *۵۵۵*۵*۴*۲#
۶ ماهه ۷۰ گیگابایت ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۳# *۵۵۵*۵*۴*۳#
۱۲ ماهه ۱۰۰ گیگابایت ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۴# *۵۵۵*۵*۴*۴#