همزمان با کاهش هزینه اینترنت همراه، قیمت بسته های GPRS ایرانسل دو برابر شد!

همزمان با اجرای طرحی که درواقع به منظور کاهش قیمت اینترنت همراه (2G، 3G و 4G) انجام گرفت، شاهد یک نتیجه ی برعکس هستیم و به جای کاهش تعرفه ها در اصل شاهد افزایش دو برابری هزینه ی بسته های اینترنت همراه از طرف ایرانسل هستیم. برای مثال بسته ی پرطرفدار 2 گیگابایت / 30 روز ایرانسل که تا […]

همزمان با اجرای طرحی که درواقع به منظور کاهش قیمت اینترنت همراه (2G، 3G و 4G) انجام گرفت، شاهد یک نتیجه ی برعکس هستیم و به جای کاهش تعرفه ها در اصل شاهد افزایش دو برابری هزینه ی بسته های اینترنت همراه از طرف ایرانسل هستیم.

برای مثال بسته ی پرطرفدار 2 گیگابایت / 30 روز ایرانسل که تا آخر آذر ماه تنها 10 هزار تومان قیمت داشت، اکنون با قیمت 20 هزار تومان به فروش میرسد و پایین ترین قیمت موجود برای بسته های ماهانه، با ترافیک یک گیگابایت و هزینه ی 13 هزار تومان عرضه خواهد بود.

تنها گزینه ی کم حجم با مدت طولانی که آن هم برای افرادی که تنها برای چک کردن ایمیل یا گفتگوی آنلاین از اینترنت تلفن همراه خود استفاده میکنند، در حال حاضر بسته ی 600 مگابایت برای سه ماه است که قیمت آن 12000 تومان میباشد. لازم به توضیح است این بسته نیز محدودیت استفاده از حداکثر 200 مگابایت در 30 روز را داشته و استفاده از ترافیک باید طوری تنظیم شود تا نیاز به حجم بیشتری نباشد، چون در غیر این صورت نیاز به خرید بسته ی دیگر و یا استفاده از قیمت آزاد خواهد بود.

اما درواقع، چیزی که امروز تغییر کرده است، هزینه های استفاده از ترافیک بصورت آزاد بوده که قیمت هر کیلوبایت ترافیک مصرف آزاد (بدون خرید بسته) از 5 ریال به 0.5 ریال در سیمکارت های دائمی و 0.75 ریال در سیمکارت های اعتباری کاهش یافته است.

در این حالت، قیمت یک گیگابایت مصرف ترافیک به ترتیب در سیمکارت های دائمی و اعتباری 52 هزار تومان و 78 هزار تومان خواهد بود.

بهرحال، امید به اینکه یک روز شاهد قیمت منصفانه برای اینترنت و مخصوصا اینترنت همراه در داخل کشور باشیم، ظاهرا یک امید واحی است!

 

مهلت استفادهحجم قیمتکد فعال سازی اعتباریکد فعال سازی دائمی
۱ روز۱۵ مگابایت۵,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۱#*۵۵۵*۵*۱*۱#
۱ روز۵۰  مگابایت۱۲,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۶#*۵۵۵*۵*۱*۶#
۱ روز۱۵۰ مگابایت۲۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۲#*۵۵۵*۵*۱*۲#
۱ روز۲۰۰ مگابایت۳۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۵#*۵۵۵*۵*۱*۵#
۱ روز۵۰۰  مگابایت۶۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۳#*۵۵۵*۵*۱*۳#
۱ روز۱ گیگابایت۱۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۴#*۵۵۵*۵*۱*۴#
۷ روز۱۰۰ مگابایت۲۵,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۲#*۵۵۵*۵*۲*۲#
۷ روز۲۰۰ مگابایت۴۰,۰۰۰  ریال*۵۵۵*۵*۲*۳#*۵۵۵*۵*۲*۳#
۷ روز۳۰۰ مگابایت۵۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۱#*۵۵۵*۵*۲*۱#
۷ روز۶۰۰ مگابایت۸۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۵#*۵۵۵*۵*۲*۵#
۷ روز۲ گیگابایت۱۸۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۴#*۵۵۵*۵*۲*۴#
۷ روز۵ گیگابایت۳۵۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۶#*۵۵۵*۵*۲*۶#
۳۰ روز۲۰۰ مگابایت۵۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۱#*۵۵۵*۵*۳*۱#
۳۰ روز۵۰۰ مگابایت۱۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۶#*۵۵۵*۵*۳*۶#
۳۰ روز۱ گیگابایت۱۳۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۷#*۵۵۵*۵*۳*۷#
۳۰ روز۱۲۰۰ مگابایت۱۶۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۵#*۵۵۵*۵*۳*۵#
۳۰ روز۲ گیگابایت۲۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۲#*۵۵۵*۵*۳*۲#
۳۰ روز۵ گیگابایت۴۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۳#*۵۵۵*۵*۳*۳#
۳۰ روز۱۰ گیگابایت۶۵۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۸#*۵۵۵*۵*۳*۸#
۳۰ روز۲۰ گیگابایت۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۴#*۵۵۵*۵*۳*۴#
۳ ماهه۶۰۰ مگابایت۱۲۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۴*۱#
۳ ماهه۵۰ گیگابایت۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۴*۲#*۵۵۵*۵*۴*۲#
۶ ماهه۷۰ گیگابایت۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۴*۳#*۵۵۵*۵*۴*۳#
۱۲ ماهه۱۰۰ گیگابایت۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۴*۴#*۵۵۵*۵*۴*۴#