استخدام نویسنده

لطفا رزومه شغلی و یا درخواست کاری خود را به ایمیل job@techna.news ارسال نمایید.

فرم دارای ایرادات فنی میباشد.

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال کنید.

نام و نام خانوادگی :

محل سکونت

کدملی :

سن :

وضعیت تاهل : مجردمتاهلسایر

دین : اسلاممسیحیکلیمیسایرین

تحصیلات : لیسانسفوق لیسانسفوق دیپلمدیپلمسایر

نوع مهارت : تالیفبازنویسیویراستاریهمه موارد

میزان مهارت نویسندگی : حرفه اینیمه حرفه ایمبتدی

لینک نمونه کاری ها (در صورت سابقه کاری)

میزان دستمزد پیشنهادی

روزانه چند ساعت میتوانید کار کنید؟

سوال امنیتی :


- - - - - - - - - - - - - - - -
توجه : در صورت خطا و یا عدم ثبت فرم، درخواست شغلی خود را به ایمیل job@techna.news ارسال نمایید.

=======================================================

نام و نام خانوادگی :

محل سکونت

کدملی :

سن :

وضعیت تاهل : مجردمتاهلسایر

دین : اسلاممسیحیکلیمیسایرین

تحصیلات : لیسانسفوق لیسانسفوق دیپلمدیپلمسایر

نوع مهارت : تالیفبازنویسیویراستاریهمه موارد

میزان مهارت نویسندگی : حرفه اینیمه حرفه ایمبتدی

لینک نمونه کاری ها (در صورت سابقه کاری)

میزان دستمزد پیشنهادی

روزانه چند ساعت میتوانید کار کنید؟

سوال امنیتی :

دکمه بازگشت به بالا
بستن