اپلیکیشن دانش آموز دبیرستانی می تواند اقدام به خودکشی را پیش بینی کند

یک دانش آموز دبیرستانی برای جلوگیری از خودکشی نوعی برنامه طراحی کرد. این برنامه کاربردی از طریق نشانه ها می تواند به صورت زودهنگام اقدام به خودکشی را پیش بینی کرده و از انجام آن جلوگیری کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک دانش آموز آمریکایی برای جلوگیری از خودکشی نوعی برنامه […]

یک دانش آموز دبیرستانی برای جلوگیری از خودکشی نوعی برنامه طراحی کرد. این برنامه کاربردی از طریق نشانه ها می تواند به صورت زودهنگام اقدام به خودکشی را پیش بینی کرده و از انجام آن جلوگیری کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک دانش آموز آمریکایی برای جلوگیری از خودکشی نوعی برنامه توسعه داده است. به گفته وی این برنامه می تواند با دقت ۹۸ درصد احتمال خودکشی را پیش بینی کند.

نرم افزار این دانش آموز دبیرستان وودلندز کالج پارک از طریق هوش مصنوعی و با هدف تشخیص نشانه های خودکشی متن را اسکن می کند. سیدو پاچیپالا گفته است روش جدید می تواند جایگزین روش های قدیمی شود.

برنامه گفته شده با نام SuiSensor با اصول علمی و بر اساس داده های یک مطالعه پزشکی الگوریتم های خود را توسعه داده است. طبق اعلامپییدو این برنامه می تواند با دقت ۹۸ درصد احتمال بروز خودکشی را پیش بینی کند.

مت تاک، اسناد روانشناسی دانشگاه هاروارد مورد خود آزاری در نوجوانان می گوید: با استفاده از یادگیری ماشینی می توان در این زمینه بهتر بود. همچنین امکان بهبود سیستم از طریق دریافت اطلاعات بیشتر وجود دارد. البته قرار نیست این چت بات ها معجزه کنند.