نقشه جدید کیهان با بیش از یک میلیارد کهکشان خلق شد

محققان با استفاده از اطلاعات جدید بزگترین نقشه دو بعدی از آسمان را تهیه کردند.این اطلاعات به پروژه  DESI Legacy Imaging Surveys مربوط بوده است. در طول ۶ سال اخیر این دهمین باری است که ابزار طیف سنج انرژی DESI توانسته اطلاعات گردآوری شده را اضافه کند. محققان می گویند به دلیل اینکه تنها از […]

محققان با استفاده از اطلاعات جدید بزگترین نقشه دو بعدی از آسمان را تهیه کردند.این اطلاعات به پروژه  DESI Legacy Imaging Surveys مربوط بوده است.

در طول ۶ سال اخیر این دهمین باری است که ابزار طیف سنج انرژی DESI توانسته اطلاعات گردآوری شده را اضافه کند. محققان می گویند به دلیل اینکه تنها از طریق اثر انرژی و ماده تاریک می توان آنها را شناسایی کرد، بنابراین به حجم زیادی از اطلاعات نیاز داشته اند. به همین دلیل دانشمندان کهکشان های زیادی را تحت نظر داشتند تا بتوانند عملکرد ماده تاریک در افزایش جرم آنها را بررسی کنند.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، نقشه کنونی ایجاد شده می تواند به دانشمندان کمک کند تا حدود ۴۰ میلیون کهکشان را شناسایی کنند. اخترشناسان داده های مربوط به طول موج نزدیک به فروسرخ و طول موج مرئی را نیز در ایجاد این نقشه بصورت جامع مورد استفاده قرار دادند. زیرا نور کهکشان های دور با سرخ گرایی قابل مشاهده هستند. دلیل این امر نیز انبساط جهان است و آنها نیز به سمت سرخ طیف موجی گرایش دارند.

آلفردو زنتنو، از محققین NOIRLab و از پژوهشگران این مطالعه می گوید: ما با استفاده از داده های طول موج نزدیک به فروسرخ قادر به محاسبه سرخ گرایی کهکشان های دور و یا مدت زمان رسیدن نور از این کهکشان ها تا زمین هستیم.

نقشه دو بعدی آسمان به سایر اخترشناسان نیز در زمینه های مختلف کمک خواهد کرد. زمینه این تحقیقات می تواند بررسی طول موج های رادیویی یا پرتو ایکس و یا منابع دیگر تابش ها باشد.