تشک هوشمندی که می تواند با کنترل دمای بدن احساس خواب آلودگی ایجاد کند

تشک هوشمند جدید دانشمندان قادر است با تغییرهایی مربوط به سرما و گرما در بخش های مختلف بدن احساس خواب آلودگی در فرد ایجاد کند‌. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، افزایش کیفیت خواب از طریق کنترل دمای بدن ایجاد می شود. به همین دلیل دانشمندان تلاش کردند تا در تشک هوشمند توسعه […]

تشک هوشمند جدید دانشمندان قادر است با تغییرهایی مربوط به سرما و گرما در بخش های مختلف بدن احساس خواب آلودگی در فرد ایجاد کند‌.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، افزایش کیفیت خواب از طریق کنترل دمای بدن ایجاد می شود. به همین دلیل دانشمندان تلاش کردند تا در تشک هوشمند توسعه داده شده از المان های خنک کنندگی و گرمایشی در نقاط مختلف استفاده کنند تا بتوانند کیفیت خواب فرد را افزایش دهند. در آزمایشات اولیه این تشک توانست حدود ۵۸ درصد در به خواب رفتن افراد سرعت ببخشد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 تشک هوشمند محققان دانشگاه تگزاس شامل عناصر خنک کنندگی و گرمایشی است که در نقاط خاصی به کار گرفته می شود. این عناصر می‌توانند در فرد ایجاد خواب آلودگی کند.  این تشک هوشمند دارای دو ناحیه به عنوان نواحی مرکزی است که می تواند به همراه یک بالش وظیفه گرم کردن دست ها، پاها و گردن را انجام دهد. این سه نقطه از بخش های مهم بدن محسوب می شوند که گرم شدن آنها با افزایش جریان خون و بهبود دفع گرمای بدن همراه است. همچنین این عمل می‌تواند به صورت موثرتری دمای بدن را تنظیم کند.

 در آزمایش مربوط به این تشک از ۱۱ نفر استفاده شد که یکی از آنها از آب برای کنترل دمای بدن استفاده کرده بود و دیگری از هوا. این افراد زودتر از موعد معمول برای خواب از این تشک استفاده کردند. همچنین محققان در طول آزمایش هم از عملکرد خنک کنندگی و همچنین از عملکرد گرم کنندگی این تشک استفاده کردند. در بعضی موارد نیز این تشک خاموش بوده است. در نهایت این آزمایش نشان داد با کمک عملکرد خنک کنندگی و گرم کنندگی افراد می توانند با استفاده از این تشک ۵۸ درصد سریع‌تر نسبت به دیگر شبها و حتی با تشک خاموش به خواب بروند و همچنین کیفیت خوب آن ها نیز افزایش داشته است.