کشف ستاره‌ای به شکل قطره اشک و دارای ضربان دنباله‌ای

ستاره ای که اخترشناسان موفق به کشف آن شده اند یک ستاره قطره اشکی است که در دنباله خود چیزی شبیه به ضربان قلب دارد. این ستاره در فاصله 1500 سال نوری از زمین کشف شده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، این ستاره عجیب HD74423 نام گرفته و تابحال نمونه دیگری […]

ستاره ای که اخترشناسان موفق به کشف آن شده اند یک ستاره قطره اشکی است که در دنباله خود چیزی شبیه به ضربان قلب دارد. این ستاره در فاصله 1500 سال نوری از زمین کشف شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، این ستاره عجیب HD74423 نام گرفته و تابحال نمونه دیگری از آن مشاهده نشده است. اخترشناسان این ستاره را در منظومه ای دو گانه شامل یک کوتوله سرخ کشف کردند. ستاره مورد نظر دارای ضربان بوده و به همین دلیل روشنایی آن مدام در حال تغییر است. وجود چنین ستاره های دنباله داری توسط اخترشناسان پیش بینی شده بود اما تاکنون نمونه ای از آن کشف نشده بود. پیش از این محققان وجود میدان های مغناطیسی را دلیلی برای وجود ضربان در برخی ستاره ها عنوان کرده بودند.

این ستاره اولین بار توسط ماهواره TESS ناسا کشف شد. این ماهواره در حال گشت زنی با روش ترانزیت برای کشف سیاره هایی در خارج از منظومه شمسی  بود. دونالد کورتز، از محققان این پژوهش در مورد این ستاره می گوید: ما از سال 1980 به دنبال ستاره ای شبیه به این بودیم و حالا پس از 40 سال موفق به کشف آن شده ایم.

این تیم محقق برای کشف این ستاره از متغیرهای نوری و تولید امواج صوتی استفاده کردند و در نهایت متوجه نوعی خمیدگی در آن شدند که عادی نبود.

تبلیغات :

buy Neuralink