طبق داده‌های ماهواره چینی سالانه شش گیگاتن کربن روی زمین تولید می شود

ماهواره چینی داده هایی را منتشر کرده که نشان می دهد سالانه حدود ۶ گیگاتن کربن روی زمین تولید می شود که مقدار آن دوازده برابر جرم کل انسان های زنده موجود روی زمین است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پیش از این محققان با استفاده از روش ترکیب کربن با هوای […]

ماهواره چینی داده هایی را منتشر کرده که نشان می دهد سالانه حدود ۶ گیگاتن کربن روی زمین تولید می شود که مقدار آن دوازده برابر جرم کل انسان های زنده موجود روی زمین است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پیش از این محققان با استفاده از روش ترکیب کربن با هوای خشک توانسته بودند یک نقشه جهانی در رابطه با انتشار کربن تولید کنند. این نقشه نیز توانسته مشاهده ماهواره ای را در مدل های گردش گازهای گلخانه ای در اتمسفر ترکیب کند. بدین ترتیب طبق داده های به دست آمده بیش از ۱۰۰ گیگاتن کربن در مدل های گردش زمین وجود دارد و افزایش انتشار کربن نیز باعث افزایش خالص کربن اتمسفر شده که به طور سالانه این مقدار به ۶ گیگاتن میرسد.

چینگ وانگ، محقق این پژوهش می گوید: ماهواره‌های مورد نظر ممکن است رقم دقیقی را اعلام نکرده باشند. اما می‌توانند اطلاعات دقیقی از مشاهدات پیوسته جهانی به ما بدهند که این مورد در ایستگاه های زمینی محدود بوده و امکان دریافت اطلاعات وجود ندارد.

لیون فنگ از مرکز ملی مشاهدات زمین دانشگاه ادینبرو می گوید: در شبکه های زمینی همیشه پراکندگی و ناهمگنی وجود دارد به همین دلیل استنتاج اطلاعات جهانی در مورد منابع تولید کربن همیشه محدود بوده و به این دلیل از ماهواره استفاده شده است. ماهواره ها �میتوانند این مشاهدات را را به دقت اندازه گیری کرده و ما را از میزان گازهای گلخانه ای در اتمسفر مطلع کنند. احتمالاً در آینده نسل جدید از ماهواره های چینی به نام TanSat-2 می‌توانند با روش های دقیق تری اندازه‌گیری نشر کربن را انجام دهند.