به گفته زمین شناسان منظومه شمسی حداقل برای ۱۰۰ هزار سال آینده در ایمنی کامل قرار دارد

دانشمندان می گویند زمین و منظومه شمسی حداقل برای ۱۰۰ هزار سال آینده پایدار بوده و در این بازه زمانی در حالتی ایمن قرار دارند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان معتقدند که طی ۱۰۰ هزار سال آینده زمین و تمامی سیاره های منظومه شمسی در حالت پایدار قرار داشته و اتفاق […]

دانشمندان می گویند زمین و منظومه شمسی حداقل برای ۱۰۰ هزار سال آینده پایدار بوده و در این بازه زمانی در حالتی ایمن قرار دارند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان معتقدند که طی ۱۰۰ هزار سال آینده زمین و تمامی سیاره های منظومه شمسی در حالت پایدار قرار داشته و اتفاق بدی برای آنها رخ نخواهد داد. هرچند احتمال سقوط زمین یا سیاره های دیگر منظومه شمسی از مدار خود بسیار ناچیز است. اما طبق فیزیک نیوتنی هر جسم در حال حرکت ممکن است توسط نیروی دیگر از حرکت بایستد. البته برای خارج شدن یک سیاره از مسیر حرکت خود به نیروی قابل توجهی نیاز است.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 مدل نیس به عنوان پذیرفته شده ترین مدل شکل گیری منظومه شمسی در مورد مهاجرت سیاره های بیرونی در اوایل تاریخ منظومه شمسی توضیح می دهد. در این مدل عنوان شده است که سیاره های بیرونی باعث ویرانی سیاره های سنگی درونی شده و یا سیاره های اولیه کوچکتر را نیز جابجا کرده و یا حتی آنها را بلعیده اند. اکنون نیز محققان محاسباتی را در این زمینه انجام دادند و مطمئن شدند احتمالا تا صد هزار سال آینده چنین مهاجرتی انجام نخواهد شد.

 به گفته آنجل ژیوکوف و ایوایلو تونچف از بخش انفورماتیک و ریاضی دانشگاه بلغارستان با کمک محاسبات کامپیوتری پایداری سیارات مشخص شده است.. آنها با استفاده از این محاسبات مشخص کردند میزان انحراف از دایره کامل و خروج از مرکز آن و یا انحراف از صفحه منظومه شمسی کوچک باقی خواهد ماند و مدار بیضوی شکل برای سیاره ها تغییر قابل توجهی نخواهد کرد. در مورد زمان های دورتر نیز، با توجه به اینکه در زمانهای دور تر امکان پیش بینی سخت تر میشود نمی توان در مورد آینده دور پیش‌بینی کرد. هم اکنون نیز امکان پیش‌بینی بعد از 100 هزار سال آینده وجود نخواهد داشت.