محقق ایرانی روشی را برای اندازه گیری سیگنال پیاز بویایی ارائه کرد

یک گروه تحقیقاتی از موسسه ای در سوئد با همکاری محقق ایرانی به نام بهزاد ایروانی موفق به ابداع روشی در اندازه گیری سیگنال های پیاز بویایی شدند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، بهزاد ایروانی با کمک همکاران خود در موسسه کارولینسکا با کمک یک تکنیک جدید توانستند مکانیزم مغز در مواجهه […]

یک گروه تحقیقاتی از موسسه ای در سوئد با همکاری محقق ایرانی به نام بهزاد ایروانی موفق به ابداع روشی در اندازه گیری سیگنال های پیاز بویایی شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، بهزاد ایروانی با کمک همکاران خود در موسسه کارولینسکا با کمک یک تکنیک جدید توانستند مکانیزم مغز در مواجهه سیستم عصبی با یک بوی تهدیدکننده را شناسایی و بررسی کنند. در این پژوهش که در مجله PNAS چاپ شده است نشان می‌دهد که پردازش بوهای منفی زودتر از بوهای مثبت انجام میگیرد. به همین دلیل به دنبال آن یک پاسخ اجتنابی فیزیکی نیز انجام خواهد گرفت.

نویسنده ارشد این مطالعه به نام بهزاد ایروانی می گوید: پیش از این پاسخ به بوهای ناخوشایند و تشخیص آن به عنوان خطر تنها به عنوان یک فرآیند شناختی آگاهانه شناخته میشد. اما در مطالعه انجام شده مشخص شد فرآیند مرتبط بصورت ناخودآگاه و سریع انجام می گیرد.

پنج درصد از مغز انسان به اندام بویایی تعلق دارد. این موضوع تشخیص میلیون ها بوی مختلف را امکان‌پذیر می‌کند. از طرفی شناسایی بوهای خطرناک نیز در ادامه فرآیند بقا شناسایی می‌شوند. این محققان با این روش ابداعی موفق به اندازه گیری سیگنال پیاز بویایی در بخش تحتانی مغز شدند.