دانشمند ایرانی از امواج فراصوت برای تشخیص سلول‌های سرطانی استفاده کرد

محققان در دانشگاه پردو از امواج فراصوت برای تشخیص سلول های سرطانی استفاده کردند. یکی از مشکلات بیماری های سرطانی و بیماری های مشابه سخت شدن ساختار سلول ها در اطراف سلول های سرطانی است. امواج فراصوت کمک می کند تا بدون آسیب به بافت های سلولی، این سلول ها شناسایی شوند. به گزارش سرویس […]

محققان در دانشگاه پردو از امواج فراصوت برای تشخیص سلول های سرطانی استفاده کردند. یکی از مشکلات بیماری های سرطانی و بیماری های مشابه سخت شدن ساختار سلول ها در اطراف سلول های سرطانی است. امواج فراصوت کمک می کند تا بدون آسیب به بافت های سلولی، این سلول ها شناسایی شوند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا و به نقل از NEW ATLAS، دانشمندان با کمک امواج فراصوت می توانند سلول های سخت شده را بدون آسیب به بافت آنها پیدا و درمان کنند. محققان دانشگاه پردو با ساخت دستگاهی به نام Lab On A Device توانسته اند از امواج فراصوت برای اندازه گیری سختی سلول ها استفاده کنند. سلول های اطراف سلول های سرطانی که به حالت سخت در می آیند ماتریس برون‌یاخته‌ای Extracellular Matrix نام گرفته اند.

دستگاه Lab On A Device با ارسال امواج فراصوت و پخش آن در ماده، میتوان سیگنال های الکتریکی متناسب با سختی ماده دریافت کرد. بدین ترتیب میزان سختی ماده اندازه گیری خواهد شد. رحیم رحیمی استادیار و مدیر این پروژه می گوید: این ایده مانند پیدا کردن آسیب در بال هواپیما با ارسال امواج صوتی در داخل ماده و دریافت آن توسط گیرنده پیزوالکتریک در سمت دیگر است. در حالیکه آسیبی به ماده وارد نمیشود، میتوان آسیب های آن ماده را شناسایی کرد. این دستگاه اکنون مراحل تست و آزمایش را سپری می کند و محققان امیدوارند بتوانند از این دستگاه بر روی نمونه های بزرگتر نیز استفاده کنند.

تبلیغات :

buy Neuralink