برگ‌های مصنوعی در تبدیل نور خورشید، عملکرد بهتری نسبت به برگ‌های طبیعی دارند

نور خورشید یکی از منابع و نعمت‌های بی‌پایان الهی‌ است که از آن می‌توان استفاده‌های بسیاری نمود. پیش از این عمل فتوسنتز که توسط گیاهان انجام می‌شود، یکی از اصلی‌ترین و بهترین راه‌ها برای تبدیل انرژی خورشید است، اما باید توجه کنیم که این سیستم کمی قدیمی شده و شاید نیاز به افزایش توان بازدهی […]

نور خورشید یکی از منابع و نعمت‌های بی‌پایان الهی‌ است که از آن می‌توان استفاده‌های بسیاری نمود. پیش از این عمل فتوسنتز که توسط گیاهان انجام می‌شود، یکی از اصلی‌ترین و بهترین راه‌ها برای تبدیل انرژی خورشید است، اما باید توجه کنیم که این سیستم کمی قدیمی شده و شاید نیاز به افزایش توان بازدهی گیاهان وجود داشته باشد.

به دنبال همین موضوع، محققین دانشگاه هاروارد در اقدامی موفق به تولید نمونه‌ای مصنوعی از گیاهان شدند که در تبدیل انرژی خورشید، توانایی بالاتری را نسبت به گیاهان معمولی دارند. تکنولوژی به کار رفته در این گیاه مصنوعی، از اجرای مختلفی همچون باکتری Ralstonia eutropha، سیستم جداکننده آبی کوبالت و یک جفت الکترود تشکیل شده و زمانی که ما الکتریسیته را وارد این گیاه می‌کنیم، الکترودها، آب را به گاز هیدروژنی تبدیل نموده که از آن می‌توان برای سوخت و ماده‌های کربنی استفاده کرد. میزان کارآمدی این سیستم تنها 10 درصد است، اما نسبت به گیاهان طبیعی که میزان کارآمدی آنها 8 درصد اعلام شده، می‌توانند عملکرد بسیار بهتری را داشته باشند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

اما مانع اصلی چیست؟ هنوز مشخص نیست که اگر بخواهیم از این تکنولوژی مصنوعی در سیستم‌های طبیعی استفاده کنیم، نتیجه تا چه اندازه مشابه با آزمایش‌های انجام‌شده خواهد بود. محققین اذعان داشته‌اند که هنوز آنها به دنبال راهی برای ارتباط دادن این سیستم به سلول‌های خورشیدی هستند.

یکی دیگر از مواردی که محققین در رابطه با آن در حال آزمایشند، مربوط به شرابط آب و هوایی و توانایی این سیستم در انجام کارها می‌باشد. اینطور که مشخص شده، این سیستم می‌تواند در مناطقی که گرمای بالایی دارد، بدون هیچ مشکلی کار کند اما اینکه در شرایط بسیار گرم این سیستم چه عملکردی خواهد داشت، هنوز معلوم نیست.

اگر از این سیستم بتوان حتی در مناطق گرم نیز استفاده کرد، نه تنها محققین قادر خواهند بود که از روشی ارزان‌قیمت برای تولید انرژی استفاده کنند، بلکه امکان ذخیره کردن انرژی خورشید در زمان‌هایی که نور خورشید در دسترس نیست نیز وجود خواهد داشت.