ستاره شناسان در سردترین کوتوله قهوه ای لیتیوم کیهانی کشف کردند

دانشمندان معتقدند در قدیمی ترین و سردترین کوتوله قهوه‌ای شناسایی شده لیتیوم کیهانی وجود دارد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققانی از موسسه اخترفیزیک جزایر قناری و موسسه اختر فیزیک در مکزیک موفق شدند در قدیمی ترین و سردترین کوتوله قهوه‌ای به نام  Reid 1Bاز طیف نگار متصل بر تلسکوپ بزرگ جزایر […]

دانشمندان معتقدند در قدیمی ترین و سردترین کوتوله قهوه‌ای شناسایی شده لیتیوم کیهانی وجود دارد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققانی از موسسه اخترفیزیک جزایر قناری و موسسه اختر فیزیک در مکزیک موفق شدند در قدیمی ترین و سردترین کوتوله قهوه‌ای به نام  Reid 1Bاز طیف نگار متصل بر تلسکوپ بزرگ جزایر قناری استفاده شد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

این دانشمندان منشا اولیه لیتیوم را قبل از شکل‌گیری سیستمی این کوتوله می دانند. کوتوله های قهوه ای در واقع خورشید های بالقوه ای بودند که به دلیل عدم داغ شدن مرکزشان فرایند ذوب یا همجوشی هسته‌ای در آنها شکل نگرفت. به همین دلیل سریع سرد شده و نمی توانند از خود نوری بتابانند. به همین دلیل مشاهده آنها به سختی انجام می گیرد.

در مطالعه اخیر ستاره شناسان تمرکز خود را بر روی ستاره های دوگانه اطراف خورشید متمرکز کردند. در وهله اول با استفاده از قوانین کپلر جرم این ستاره ها که بیش از دو دهه از شناسایی آنها می‌گذرد تعیین شد. این دانشمندان دریافتند جز اصلی این ستاره ها امکان سوزاندن لیتیوم در سیستم آنها را خواهد داشت. اما در جز دوم این جرم وجود ندارد. طیف نگار OSIRIS نیز توانست با رصد طیف سنجی از نوع حساسیت بالا دو سامانه جداگانه کوتوله‌های قهوه‌ای را رصد کند. این رصد بین ماههای فوریه و اوت انجام گرفت. سن جسم زیر ستاره ای حدود یک میلیون و یکصد سال بوده است. این جسم آسمانی معمولاً جرمی کمتر از کوچکترین جرم مانده از همجوشی هیدروژن دارد.

به گفته پروفسور لورنزو مارتین از موسسه اخترفیزیک جزایر قناری رصد لیتیوم کوتوله های قهوه ای به سه دهه اخیر بر می گردد. در حال حاضر در کهکشان راه شیری هزاران میلیون کوتوله قهوه‌ای وجود دارد. لیتیوم موجود در آن ها بزرگترین منبع شناخته شده این عنصر ارزشمند محسوب می شود. به گفته این محققان لیتیوم کشف شده همراه با هیدروژن و هلیوم و در نتیجه واکنش های هسته ای در انفجار اولیه بیگ بنگ تولید شدند.