ساخت نوعی پنجره جدید با قابلیت تهویه هوای گرم و سرد

محققان بخش فناوری دانشگاه پیتسبورگ پنجره های جدیدی را ابداع کرده‌اند که می‌تواند جایگزینی برای سیستم های تهویه کنونی باشد. این پنجره قادر است در زمستان گرما را جذب کرده و در تابستان گرما را دفع کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، ترکیبات شیمیایی استفاده شده در این پنجره با استفاده از چینش اتمی […]

محققان بخش فناوری دانشگاه پیتسبورگ پنجره های جدیدی را ابداع کرده‌اند که می‌تواند جایگزینی برای سیستم های تهویه کنونی باشد. این پنجره قادر است در زمستان گرما را جذب کرده و در تابستان گرما را دفع کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، ترکیبات شیمیایی استفاده شده در این پنجره با استفاده از چینش اتمی خود قابلیت جذب یا بازتاب نور خورشید را انجام میدهد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

همچنین در زمستان جذب انرژی گرمایی ناشی از نور مادون قرمز خورشید در این پنجره انجام شده و سپس در محیط اتاق منتشر می‌شود و این عمل به طور بالعکس در تابستان انجام می‌گیرد تا اتاق خنک بماند. به گفته سازندگان این پنجره در صورت استفاده از آن مصرف انرژی تا یک سوم کاهش خواهد یافت.

 ناتان یانگ بلاد، مهندس برق و کامپیوتر دانشگاه پیتسبورگ می‌گوید: فناوری اصلی استفاده شده در این پنجره هوشمند تغییر فرآیند کاری آن با توجه به تغییر فصل است. در این پنجره با استفاده از مجموعه مواد نوعی فیلم نازک با ضخامت کمتر از ۳۰۰ نانومتر به همراه لایه بسیار فعال و نازک از مواد گذار فاز استفاده شده که قابلیت جذب طول موج های نامرئی نور خورشید را دارد.

 همچنین با تغییراتی دیگر امکان بازتاب نور نیز در آن به وجود می آید. با توجه به اینکه امور نور مرئی در این پنجره در هر دو حالت یکسان است. نور احساس شده تفاوتی نخواهد داشت. فناوری به کار رفته در این پنجره نیز استفاده از تغییر ساختار اتم ها از آرایش آمورف به آرایش کریستالین با استفاده از گرما است. به طوری که در کسری از ثانیه در اثر گرما ساختار نامنظم اتم ها آرایش کریستالین و منظم شدن آنها می انجامد که در نهایت بازتاب گرما را به دنبال دارد. حتی امکان تنظیم آن برای جذب یا بازتاب گرما در فصول مختلف نیز خواهد بود.