ستاره‌شناسان چینی یک سیگنال رادیویی از فاصله ۳ میلیارد سال نوری دریافت کردند

ستاره شناسان چینی می گویند یک سیگنال رادیویی از فاصله ۳ میلیارد سال نوری نسبت به زمین کشف کرده‌اند که ظاهراً از یک کهکشان ایجاد شده است. هنوز منشا اصلی این سیگنال مشخص نشده است اما آنها احتمال می دهند ممکن است در کهکشان های دیگر حیات وجود داشته باشد. به گزارش سرویس اخبار فناوری […]

ستاره شناسان چینی می گویند یک سیگنال رادیویی از فاصله ۳ میلیارد سال نوری نسبت به زمین کشف کرده‌اند که ظاهراً از یک کهکشان ایجاد شده است. هنوز منشا اصلی این سیگنال مشخص نشده است اما آنها احتمال می دهند ممکن است در کهکشان های دیگر حیات وجود داشته باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک سیگنال رادیویی مربوط به کهکشانی در فاصله ۳ میلیارد سال نوری از زمین توسط ستاره شناسان چینی کشف شد. آنها احتمال می دهند ممکن است این سیگنال به حیات بیگانگان در کهکشان های دیگر نیز مرتبط باشد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 در گزارش های منتشر شده در ارتباط با آن دانشمندان از تلسکوپ کروی با دیافراگم ۵۰۰ متری به عنوان بزرگترین تلسکوپ رادیویی استفاده کردند. این تلسکوپ توانست یک انفجار رادیویی سریع فعال FRB را شناسایی کند که به گفته این محققان ممکن است از سوی بیگانگان ارسال شده باشد. گزارشی که گلوبال تایمز منتشر کرده است نشان می‌دهد این سیگنال جدید اولین بار در سال ۲۰۱۹ کشف شده بود و منشاء آن به یک کهکشان کوتوله مربوط بود.

 انفجارهای رادیویی سریع فلش ها و جرقه های کوتاهی مربوط به فرکانس رادیویی محسوب می شوند که تنها به مدت چند میلی ثانیه اتفاق می افتند پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ تلسکوپ رادیویی آرسیبو یک انفجار رادیویی دیگر کشف کرد که منشاء آن نیز نامشخص بوده است. بسیاری از محققان این انفجارها را به زندگی بیگانه و نشانه‌ای از آن مرتبط می دانند.

 انفجار جدید FRB190520B به دلیل داشتن بیشترین میزان چگالی الکترون محیطی رفتارهای انفجاری قابل اعتمادی را از خود نشان می دهد. لی دی محقق اصلی این پژوهش در توضیح چهار انفجار شناسایی شده میگوید: به نظر می رسد انفجار های کشف شده مربوط به مرحله اولیه دسته FRBها در حال تکامل باشد که در سالهای آینده می توان منشا و تکامل آنها را به طور معقولانه ای توصیف کرد.