ساخت حسگرهای بتن سنج لحظه ای که می‌تواند ساختن یک ساختمان را چندین ماه تسریع کند

دانشمندان نوعی حسگر بتن سنج لحظه ای ساختند که از طریق آن می توان مقاومت مخلوط بتن را در ساخت و ساز یک ساختمان به صورت لحظه‌ای تعیین کرد. این حسگرها می‌توانند ساخت و ساز یک ساختمان را چندین ماه تسریع کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، تعیین مقاومت بتن در ساخت هر طبقه […]

دانشمندان نوعی حسگر بتن سنج لحظه ای ساختند که از طریق آن می توان مقاومت مخلوط بتن را در ساخت و ساز یک ساختمان به صورت لحظه‌ای تعیین کرد. این حسگرها می‌توانند ساخت و ساز یک ساختمان را چندین ماه تسریع کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، تعیین مقاومت بتن در ساخت هر طبقه از ساختمان نقش حیاتی دارد. زیرا این مقاومت باید بار های جدید را در طبقات بعدی تحمل کند. دانشمندان از دانشگاه پوردو برای شتاب دادن به ساخت و ساز یک ساختمان نوعی حسگر ساختند که قادر است به صورت لحظه‌ای مقاومت بتن را به طور دقیق تعیین کند. در حال حاضر برای ساخت یک ساختمان باید مخلوط های بتن از قبل در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید به محل ساخت و ساز ارسال شود. این آزمایش‌ها در محل دیگری انجام شده و همین موضوع ممکن است ساخت و ساز را به تاخیر بیندازد. همچنین پس از انجام آزمایش و تایید آزمایشگاه امکان تغییر مخلوط بتن وجود ندارد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

حسگرهای مقاونت بتن ساخته شده توسط دانشگاه پردو به سازندگان اجازه می دهد تا به طور لحظه ای وضعیت بتن را آزمایش و تایید کنند. این موضوع باعث کاهش زمان آزمایش بتن و همچنین بهبود کیفیت ساخت آن می‌شود.

در گذشته پیمانکاران ساختمانی برای اندازه گیری مقاومت دقیق در بتن از حسگر های سنتی استفاده می‌کردند. این حسگرها تاییدیه لازم برای ادامه ساخت و ساز را پس از بررسی و تایید مقاومت کافی بتن اعلام می‌کردند. اما در حسگر های جدید به صورت لحظه ای مقاومت اندازه گیری شده و دیگر نیاز به تطابق داده ها و انجام آزمایشات بتن در آزمایشگاه نیست. این حسگرها درون بتن جایگذاری شده و از طریق برق و با استفاده از ارسال امواج صوتی اندازه گیری مستقیم و قدرت آن را انجام می دهند. در واقع واکنش بتن به سرعت های مختلف امواج صوتی بیانگر قدرت بتن خواهد بود. همچنین این امواج می توانند اطلاعات دقیقی را در مورد ریز ساختار بتن ارسال کنند.