تدوین استانداردهای ایزو در سیستمهای رانندگی خودکار امریکا

سیستمهای رانندگی خودکار با سرعت کم (LSAD) فرصتی را در اختیار شهرها قرار می دهند تا از ازدحام و انتشار آلاینده های کربنی بکاهند، بنابراین در دستیابی به اهداف عدم انتشار کربن و بسیاری از دیگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک می کنند. این خودروها که برای حرکت در مسیرهای از پیش تعریف شده […]

سیستمهای رانندگی خودکار با سرعت کم (LSAD) فرصتی را در اختیار شهرها قرار می دهند تا از ازدحام و انتشار آلاینده های کربنی بکاهند، بنابراین در دستیابی به اهداف عدم انتشار کربن و بسیاری از دیگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک می کنند. این خودروها که برای حرکت در مسیرهای از پیش تعریف شده و با سرعت کم طراحی شده اند، اغلب در پردیس های دانشگاهی و محیط های تجاری مورد استفاده قرار می گیرند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، نبود استانداردهای بین المللی برای تعریف الزامات عملکرد و ایمنی، تا الان مانع از رشد این فناوری شده بود. اما اخیراً استاندارد جدیدی به منظور کمک به تسریع در پیشرفت پایدار و ایمن آن منتشر شده است.

استاندارد ISO 22737 ، سیستمهای حمل و نقل هوشمند – سیستمهای خودکار رانندگی با سرعت کم (LSAD) برای مسیرهای از پیش تعریف شده – الزامات عملکرد ، الزامات سیستم و روشهای تست عملکرد، زبان مشترکی را برای کمک به توسعه و استقرار ایمن این فناوری در سراسر جهان فراهم می کند.

استاندارد ISO 22737 توسط کمیته فنی ISO / TC 204، سیستم های حمل و نقل هوشمند تدوین شده و مسئولیت اداره دبیرخانه آن بر عهده استاندارد آمریکا قرار دارد.

تبلیغات :

buy Neuralink