تغییر رنگ دریاچه آرژانتینی به دلیل آلودگی شیمیایی

تالاب منطقه پاتاگونیا در آرژانتین به دلیل استفاده از محلول های شیمیایی و آلودگی تغییر رنگ داده و به رنگ صورتی در آمده است. همچنین این تالاب هم اکنون در اثر آلودگی بوی بسیار بدی دارد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تالاب منطقه پاتاگونیا به دلیل استفاده از مواد شیمیایی ضد باکتری […]

تالاب منطقه پاتاگونیا در آرژانتین به دلیل استفاده از محلول های شیمیایی و آلودگی تغییر رنگ داده و به رنگ صورتی در آمده است. همچنین این تالاب هم اکنون در اثر آلودگی بوی بسیار بدی دارد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تالاب منطقه پاتاگونیا به دلیل استفاده از مواد شیمیایی ضد باکتری در کارخانه تولید ماهی به رنگ صورتی در آمده و بوی بدی نیز دارد. رنگ این دریاچه نیز بدلیل استفاده از سدیم سولفید است که پسماند آن از طریق آب آلوده به رودخانه ای نزدیک این تالاب ریخته و سپس وارد آن می شود. ساکنان محلی از بوی بد این تالاب شکایت داشته و دلیل اصلی آن را آلودگی فعالیت های محلی می دانند.

یکی از ساکنان این منطقه در مورد تغییر رنگ این تالاب در اثر استفاده از سولفید سدیم می‌گوید: این مواد شیمیایی در ضایعات مربوط به کارخانه های ماهی و میگو وجود دارد که می بایست قبل از دور ریختن تصفیه شود. مردم این منطقه نیز در اعتراض به این اقدام جاده های محلی را که کامیونهای حمل زباله های ماهی از آن عبور می کنند مسدود کردند.

رئیس کنترل محیط زیستی منطقه نیز گفته این رنگ ایجاد شده خطری را ایجاد نخواهد کرد و احتمالاً در چند روز آینده از بین می رود. از طرفی کارخانه های تولید ماهی و میگو در منطقه باعث ایجاد هزاران شغل در بین ساکنان این منطقه شده است. اما این موضوع نمی‌تواند مسئولیت این شرکت ها و دریافت سود های چند میلیونی را نادیده بگیرد به طوری که این شرکت ها حتی حاضر به پرداخت کرایه حمل پسماندها به تصفیه خانه نیستند.