برای اولین بار امکان رصد لحظات پایانی عمر یک ستاره فراهم شد

منجمان برای اولین بار توانستند لحظات پایانی یک ابر غول سرخ را در زمان فروپاشی و تبدیل به ابرنواختر نوع ۲ رصد کنند. این رصد توسط گروهی از منجمان در رصدخانه پن استارز توسط موسسه نجوم هاوایی طی پروژه‌ای به نام آزمایش ابرنواختر های جوان انجام گرفت. به طوری که منجمان با زیر نظر گرفتن […]

منجمان برای اولین بار توانستند لحظات پایانی یک ابر غول سرخ را در زمان فروپاشی و تبدیل به ابرنواختر نوع ۲ رصد کنند. این رصد توسط گروهی از منجمان در رصدخانه پن استارز توسط موسسه نجوم هاوایی طی پروژه‌ای به نام آزمایش ابرنواختر های جوان انجام گرفت. به طوری که منجمان با زیر نظر گرفتن یک ابر غول سرخ در صد و سی روز آخر حیات توانستند لحظات از هم پاشیده شدن آن را مشاهده کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، رصد چنین پدیده ای در ژورنال The Astrophysical منتشر شده که به درک فعالیت ستاره های پرجرم در لحظات آخر عمر کمک می کند. پیش از این هرگز چنین مشاهده ای از تبدیل ابرغول سرخ به ابرنواختر نوع ۲ انجام نشده بود. امواج ساطع شده از این ابر غول پرجرم در تابستان ۲۰۲۰ توسط رصدخانه پن استارز تشخیص داده شده بود و در پاییز ۲۰۲۰ نیز ابر نو اختر شناسایی شد.

 این تیم منجمان توانستند با اسپکترومتر LRIS  نور حاصل از این تبدیل را جمع آوری و آن ابرنواختر را رصد کنند. این داده ها شناسایی مواد ستاره‌ای در اطراف آن که همان گاز های شناسایی شده در تابستان ۲۰۲۰ بودند را اثبات کرد. مشاهده این انفجار حدود ۱۲۰ میلیون سال نوری دورتر از ما و همچنین طبق بررسی داده‌های ابزارهای DEIMOS و NIRES در رصدخانه کک جرم آن حدود ۱۰ برابر خورشید تشخیص داده شد.

 این در حالی است که کشف کنونی نسبت به رفتار ابر غول های سرخ و دیدگاه های قبلی در لحظات آخر حیاتشان متفاوت است. ابر غول های سرخی پیش از این در لحظات آخر عمر آرام بودند و در آن فروپاشیدن و درخشش دیده نشده بود. اما رصد کنونی نشان می دهد تغییرات قابل توجه ای در ستاره ها انجام گرفته و در نهایت انفجار ایجاد می‌شود.

تبلیغات :

buy Neuralink