شنیدن توهین های کلامی برای مغز همانند سیلی به صورت است

محققان پس از بررسی امواج مغزی و ثبت واکنش های پوست متوجه شدند شنیدن توهین های کلامی و ناسزا می تواند حکم سیلی زدن به صورت را برای فرد داشته باشد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مغز انسان واکنش‌هایی را بعد از شنیدن کلمه منفی و ناسزا انجام می دهد که نشان […]

محققان پس از بررسی امواج مغزی و ثبت واکنش های پوست متوجه شدند شنیدن توهین های کلامی و ناسزا می تواند حکم سیلی زدن به صورت را برای فرد داشته باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مغز انسان واکنش‌هایی را بعد از شنیدن کلمه منفی و ناسزا انجام می دهد که نشان دهنده حساس بودن شنیدن کلام منفی است. در این بین محققان تلاش کردند تا با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگراف (EEG) امواج مغزی را طی واکنش های انجام گرفته اندازه گیری کنند. در تحقیقات انجام گرفته نیز این امواج مغز شرکت‌کنندگان در سه وضعیت مختلف بیان کلام توهین‌آمیز، کلام مثبت و یا کلام خنثی مورد بررسی قرار گرفت.

در این آزمایش مشخص شد در صورت شنیدن ناسزا ایا کلمات توهین آمیز حتی اگر این کلام به فرد نسبت داده نشود و مورد هدف فرد دیگری باشد مغز آن را همانند یک سیلی روی صورت تصور می کند.

به دلیل اجتماعی بودن انسان ها، روابط بین فردی برای بقا و پیشرفت همکاری نیاز است. در این بین برای ارتباط برقرار کردن انسانها با یکدیگر کلمات نقش مهمی خواهند داشت. از طرفی هم این کلمات می توانند آسیب هایی را به انسان ها وارد کنند. در حال حاضر نیز مطالعات کمی درباره تاثیر کلمات بر انسان ها انجام گرفته است.

 در تحقیقات اخیر ۷۹ شرکت کننده زن تحت بررسی EEG  و همچنین واکنش پوست قرار گرفتند و سه گفتار متفاوت مانند کلمات توهین آمیز، تعریف و جملات خنثی برای آنها در نظر گرفته شد. در این بین در کنار این سه گفتار نام شرکت کنندگان برای نیمی از آنها و همچنین نام اشخاص دیگر برای نیمه دیگر استفاده شد .همچنین تعامل واقعی بین شرکت‌کنندگان با دیگران وجود نداشت و اظهارات نیز توسط سه مرد مختلف بیان شده بود. در نهایت این تحقیق نشان داد حتی در شرایط غیر طبیعی نیز انسان ها می توانند از توهین های کلامی تاثیر بپذیرند و مغز آن را همانند یک سیلی کوچک به صورت حتی در صورتی که مشخص نیست توهین به چه کسی بوده است، می شناسد .