تغییرات آب و هوایی، موجب انقراض 16 درصد از گونه‌های جانوری خواهد شد

انسان‌ها تاثیر بسزایی در تغییرات آب‌ و هوایی داشته‌اند و تقریبا تمامی جانداران کره‌ی زمین نیز از این موضوع رنج می‌برند. به تازگی و در مقالهای که آقای Mark Urban، کارشناس بوم‌شناسی دانشگاه Connecticut منتشر ساخته، وی به این نتیجه رسیده که اگر انسان‌ها کاری انجام ندهند، تغییرات آب‌ و هوایی فعلی می‌تواند موجب شود تا 16 […]

انسان‌ها تاثیر بسزایی در تغییرات آب‌ و هوایی داشته‌اند و تقریبا تمامی جانداران کره‌ی زمین نیز از این موضوع رنج می‌برند. به تازگی و در مقالهای که آقای Mark Urban، کارشناس بوم‌شناسی دانشگاه Connecticut منتشر ساخته، وی به این نتیجه رسیده که اگر انسان‌ها کاری انجام ندهند، تغییرات آب‌ و هوایی فعلی می‌تواند موجب شود تا 16 درصد از گونه‌های جانوری شناخته شده، به صورت کامل منقرض شوند.

چنین انقراضی می‌تواند آسیبی جدی به کره‌ی زمین و جانوران باقی‌ مانده‌ی آن وارد نماید و این آسیب، احتمال دارد در برخی مناطق بیشتر از جاهای دیگر باشد. البته جای تعجب ندارد زمانی که عمر کره‌ی زمین بالاتر می‌رود، نرخ افزایش انقرض جانوران بیشتر از گذشته شده و سرعت بالاتری پیدا می‌کند. تاثیر شرایط آب و هوایی و افزایش خطر انقراض گونه‌های جانوری، در کشور استرلیا می‌تواند بیش از سایر کشورهای دیگر مشاهده گردد و پس از آن کشورهای نیوزلند و آمریکای جنوبی در برابر این خطر تهدید می‌شوند. البته باید بدانید که مطالعات دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد اگر دمای کره‌ی زمین بالاتر از این میزان برود، خطر انقراض گونه‌های جانوری شناخته شده تا 23 درصد نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

در پاسخ به چگونگی رسیدن به این درصدها نیز باید بدانید که آقای Urban، با انجام بیش از 131 مطالعه‌ی مختلف به چنین تخمینی رسیده است. دمای فعلی کره‌ی زمین نسبت به دمای آن پیش از صنعتی شدن، 1.4 درجه‌ی فارنهایت افزایش پیدا کرده که این میزان می‌تواند موجب انقراض 2.8 درصد از گونه‌های جانوری گردد.

زمانی که دمای کره‌ی زمین بالا می‌رود، درصد انقراض گونه‌های جانوری نیز به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا می‌نماید. به عنوان مثال اگر دمای کره‌ی زمین، 3.6 درجه‌ی فارنهایت، درصد انقراض گونه‌های جانوری تا 5.6 درصد افزایش پیدا می‌نماید. با توجه به تخمین‌هایی که در مورد افزایش دما زده شده، افزایش دمای کره‌ی زمین تا 7.7 درجه‌ی فارنهایت، می‌تواند خطر انقراض 16 درصد از گونه‌های جانوری را به همراه داشته باشد.

به نظر شما برای کاهش دمای کره‌ی زمین چه اقداماتی باید انجام بگیرد؟