محققان هواوی پروتکل جدیدی با قابلیت ردیابی ارائه کرده‌اند

محققان علوم کامپیوتر در شرکت هواوی پروتکل اینترنت جدیدی را ارائه کرده اند که می تواند به عنوان نسل بعدی ارتباطات را تشکیل دهد. این پروتکل برای آزمایشات بیشتر برای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) ارسال شده است. به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، گروهی از محققین علوم کامپیوتر در هواوی پروتکلی را ارائه کرده اند […]

محققان علوم کامپیوتر در شرکت هواوی پروتکل اینترنت جدیدی را ارائه کرده اند که می تواند به عنوان نسل بعدی ارتباطات را تشکیل دهد. این پروتکل برای آزمایشات بیشتر برای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) ارسال شده است.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، گروهی از محققین علوم کامپیوتر در هواوی پروتکلی را ارائه کرده اند که بصورت تئوری در مقایسه با پروتکل های استاندارد قبلی آدرس دهی و مدیریت آن را بهینه خواهد کرد. تنها نکته در مورد این پروتکل جدید امکان ردیابی و سانسور کاربران است. بدین ترتیب دولت ها می توانند یک آی پی خاص را کنترل کرده و اطلاعات ارسالی برای آن را متوقف کنند.

پروتکل های جدید قادر است کاربران در حال استفاده از آن را شناسایی کند. هر چند کلیه کاربران برای استفاده از این پروتکل نیاز به دریافت مجوز خواهند داشت. این پروتکل در صورت استفاده می تواند کلیه کاربران را شناسایی کند. هواوی موارد استفاده از این پروتکل را در هولوگرام و خودروهای خودران می داند و قرار نیست این پروتکل برای شناسایی افراد مورد استفاده قرار گیرد. تست های مربوط به این پروتکل در سال 2021 انجام خواهد گرفت و سپس در اختیار مهندسان و دانشمندان دیگر قرار خواهد گرفت.

هر چند هواوی استفاده از این فناوری را تنها مختص کارشناسان می داند، اما از آنجائیکه دولت هایی مانند چین و روسیه از این پروتکل حمایت کرده اند، هیچ تضمینی برای عدم استفاده دولت ها وجود ندارد.

تبلیغات :

buy Neuralink