رشد سلول‌های بنیادی بدن انسان در ایستگاه فضایی ناسا

محققان تلاش کرده اند تا سلولهای بنیادی انسان را در یک ایستگاه فضایی مربوط به ناسا پروش دهند. این کار در جهت رشد بافت استخوانی در فضای بی وزنی انجام میشود. این بافت در زمین می تواند به استخوان و یا غضروف تبدیل شود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، رشد سلولهای بنیادی […]

محققان تلاش کرده اند تا سلولهای بنیادی انسان را در یک ایستگاه فضایی مربوط به ناسا پروش دهند. این کار در جهت رشد بافت استخوانی در فضای بی وزنی انجام میشود. این بافت در زمین می تواند به استخوان و یا غضروف تبدیل شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، رشد سلولهای بنیادی در فضای بی وزنی می تواند در زمین به بیماران نیازمند پیوند زده شود. محققان دانشگاه زوریخ سوئیس معتقدند که بی وزنی مهمترین ابزار اصلی آنها در این آزمایش محسوب میشود. بی وزنی و نبود گرانش در فضا می تواند باعث رشد بافت صورت سه بعدی شود. اما پرورش بافت در زمین بصورت تک بعدی خواهد بود. در حال حاضر این آزمایش در حال انجام است و نتایج آن طی یکماه آینده مشخص خواهد شد.

افزایش رشد موفقیت آمیز بافت در فضا می تواند به رشد بافت از سلولهای بنیادی افراد بیمار و استفاده از این بافت ها در آزمایش داروها نیز بیانجامد. پس از ارسال این بافت ها از ایستگاه فضایی ساختار آنها بررسی خواهد شد که آیا به اندام واره تبدیل شده اند یا نه. دانشمندان هنوز علت دقیق رشد بافت بصورت سه بعدی و پیچیده در فضا را کشف نکرده اند و این تحقیقات هنوز ادامه دارد.

تبلیغات :

buy Neuralink