شناسایی طوفان های خورشیدی پنهان به روشی جدید و نجات زمین پیش از رسیدن آنها

اتمسفر زمین بطور دائم در حال مراقبت از زمین در مقابل خطرات بیشمار است. اما در بعضی مواقع ممکن است پدیده هایی رخ دهد که بسیار قدرتمند تر از اتمسفر زمین بوده و در نتیجه حوادث فاجعه بار نیز روی خواهد داد. از خطرات مهمی که زمین را تهدید می کند شراره های خورشیدی است. […]

اتمسفر زمین بطور دائم در حال مراقبت از زمین در مقابل خطرات بیشمار است. اما در بعضی مواقع ممکن است پدیده هایی رخ دهد که بسیار قدرتمند تر از اتمسفر زمین بوده و در نتیجه حوادث فاجعه بار نیز روی خواهد داد. از خطرات مهمی که زمین را تهدید می کند شراره های خورشیدی است. در حال حاضر میدان مغناطیسی زمین باعث منحرف شدن این شراره ها شده و در بعضی مواقع باعث ایجاد شفق قطبی زیبا نیز خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، یکی از پدیده های نادر که ممکن است در آینده زمین را در معرض خطر نابودی قرار دهد خروج جرم از تاج های خورشیدی است. این پدیده بسیار نادر است اما با این حال دانشمندان در سال ۲۰۱۲ یک تاج خورشیدی را هنگام رد شدن از کنار زمین رصد کرده بودند. درصورت برخورد این تاج خورشیدی به زمین امکان نابودی شبکه برق و ماهواره در کل نیم کره زمین وجود داشته است.

 در حال حاضر امکان رصد این تاج‌های بزرگ با سنسورهای تشخیص وجود دارد و می توان اندازه و موقعیت آنها را شناسایی کرد. اما امکان شناسایی تاج هایی که مستقیم به سمت زمین پرتاب می شوند وجود ندارد. این تاج ها مشخصه خاصی روی سطح خورشید ندارند. به همین دلیل به آنها تاج‌های پنهان یا Stealth CME گفته می شود. این شراره های خورشیدی تنها زمانی که به زمین برخورد میکند قابل شناسایی بوده و در زمان شکل گیری آن روی خورشید روشی برای تشخیص وجود ندارد.

 هم اکنون محققان توانستند منشا انفجار چند تاج خورشیدی پنهان را با استفاده از داده های فضاپیمای STEREO ناسا رصد کرده و مکان آن را شناسایی کنند. پس از آن با دنبال کردن الگوی تغییرات منشأ تمام ۴ تاج پنهان نیز به طور کامل مشخص شد. تغییرات شناسایی شده در واقع همان روش تشکیل تاج های خورشیدی پنهان بوده و در این صورت می توان زمان دقیق برخورد آن ها را نیز پیش بینی کرد. این فضاپیما به طور اتفاقی منشاء این انفجارها را رصد کرده بود. داده هایی را برای دانشمندان ارسال کرد با این حال تشخیص الگو و تغییرات مربوط به تشکیل تاج ها روشی مشکل بوده و محققان امیدوارند ارسال مدارگرد خورشیدی سازمان فضایی اروپا بتواند این روشها را آسان تر کند.

تبلیغات :

buy Neuralink