ابداع شرکت چینی برای استفاده از نمک به جای لیتیوم برای ساخت باتری

یک شرکت چینی برای تولید باتری ارزان قیمت از نمک استفاده کرده و امید دارد با استفاده از این ماده طبیعی بتواند آن را جایگزین لیتیوم کرده و باتری های ارزان قیمتی را تولید کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شرکت چینی CATL به جای لیتیوم از نمک برای ساخت باتری‌ خودروهای […]

یک شرکت چینی برای تولید باتری ارزان قیمت از نمک استفاده کرده و امید دارد با استفاده از این ماده طبیعی بتواند آن را جایگزین لیتیوم کرده و باتری های ارزان قیمتی را تولید کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شرکت چینی CATL به جای لیتیوم از نمک برای ساخت باتری‌ خودروهای برقی استفاده کرده است. این شرکت سعی دارد باتری های سدیمی را با قیمتی ارزان تر و کارآمدتر بسازد. در باتری های سدیمی یون های سدیم با حرکت بین دو الکترود باعث شارژ وسایل برقی خواهد شد.

یون های سدیم بزرگتر بوده و میتواند مقاومت بیشتری را در مقابل عوامل کاهنده عمر باتری داشته باشد. باتری های سدیمی در مقابل باتری های لیتیومی با کاهش ظرفیت شارژ در آینده نیز مواجه نخواهند شد. در ساخت آند این باتری نمکی نوعی ماده کربنی سخت و متخلخل استفاده شده است و در کاتد آن نیز تغییراتی انجام شده تا درون باتری از لحاظ آرایش الکترونها بهبودهایی حاصل شود.

در آزمایش انجام گرفته باتری های سدیمی دارای چگالی انرژی ۱۶۰ وات ساعت به ازای هر کیلوگرم بودند که با توجه به رقم ۲۸۵ وات ساعت در باتری های لیتیومی بسیار کمتر است. اما در مقایسه با انواع مختلف قبلی پیشرفتهای زیادی حاصل شده است.

باتری نمکی چینی برای شارژ ۸۰ درصد از ظرفیت خود تنها به ۱۵ دقیقه زمان در دمای اتاق نیاز دارد. همچنین می‌تواند ۹۰ درصد از شارژ خود را در سرمای منفی ۲۰ درجه حفظ کند. این شرکت چینی قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ باتری های خود را با تجاری سازی به تولید انبوه برساند.