شناسایی بات مختل‌کننده اینترنت کشور

سید هادی سجادی، معاون امنیت سازمان اطلاعات فناوری ایران گفت: یک بات میرایی شناسایی شده که بخش‌هایی از شبکه اینترنت کشور را مختل کرده است. وی با اشاره به آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL خانگی اظهار داشت: از طریق سامانه‌ای آسیب‌پذیری‌ها را مطالعه می‌کنیم و در همین راستا آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL نیز شناسایی می‌شود. معاون امنیت سازمان […]

سید هادی سجادی، معاون امنیت سازمان اطلاعات فناوری ایران گفت: یک بات میرایی شناسایی شده که بخش‌هایی از شبکه اینترنت کشور را مختل کرده است.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL خانگی اظهار داشت: از طریق سامانه‌ای آسیب‌پذیری‌ها را مطالعه می‌کنیم و در همین راستا آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL نیز شناسایی می‌شود.

معاون امنیت سازمان اطلاعات فناوری ایران در خصوص پسوردها نیز در ایران تصریح کرد: چندین شبکه اجتماعی در ایران فعال هستند که 30 هزار تا یک میلیون عضو دارند و دیده می‌شود که کاربران این شبکه‌ها از پسورد مشابه پسوردهای سیستم‌های بانکی خود برای شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند که در صورت آسیب‌پذیری شبکه اجتماعی، شبکه بانکی کاربران نیز دچار مخاطره می‌شود.

سجادی برای امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی در ایران از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داد و گفت: از این طریق متقاضیان راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی بدون هزینه توسعه از این بستر استفاده کنند.

تبلیغات :

buy Neuralink