پلتفرم دانشمند ایرانی میزان کربن ذخیره در درختان را نشان می دهد

دانشمند ایرانی ناسا به نام ساسان ساعتچی یک پلتفرم جدید توسعه داده است که می تواند میزان کربن ذخیره شده در درختان را ردیابی کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر بیش از سه تریلیون درخت در زمین وجود دارد که وظیفه جذب دی اکسیدکربن موجود را بر عهده دارند. […]

دانشمند ایرانی ناسا به نام ساسان ساعتچی یک پلتفرم جدید توسعه داده است که می تواند میزان کربن ذخیره شده در درختان را ردیابی کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر بیش از سه تریلیون درخت در زمین وجود دارد که وظیفه جذب دی اکسیدکربن موجود را بر عهده دارند. این درحالیست که استارتاپ های مختلف در ساخت ماشین های جذب کربن با یکدیگر رقابت می کنند. یک پلتفرم جدید نیز نیاز است تا بتواند میزان دقیق کربن ذخیره شده در هر درخت را محاسبه کند.یک شرکت خصوصی با نام سی تریز به معنی درختان را ببینید از هوش مصنوعی استفاده می کند تا داده های ماهواره ای را تجزیه و تحلیل کرده و میزان کربن ذخیره درختان را محاسبه میکند. ساسان ساعتچی از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا که در سی نریز نیز کمک میکند می گوید: در حال حاضر روش های استفاده شده در این مورد مبتنی بر دو دهه علم است و به دقت استاندارد طلایی زمین نزدیک میشود.

سی تریز برای ردیابی تغییرات در جنگل ها از تصاویر جهانی بهره میبرد در حالی دیگر استارتاپ ها نظیر استارتاپ مستقر در سانفرانسیسکو با کمک هوش مصنوعی و سنجش از راه دور این کار را انجام می دهد.

سی تریز امکان بررسی پروژه ها و داده های خاص در مورد مناطق مختلف زمین را خواهد داشت. این داده ها از ماهواره های تجاری و با وضوح بالا بدست می آیند. برخی کشورها جذب مقدار مشخصی کربن را طی توافقنامه ای و هوای پاریس انجام می دهند که برای آن به جنگل ها متکی هستند.

تبلیغات :

buy Neuralink