امکان آلوده کردن زمین از طریق موجودات فرازمینی وجود دارد

اگرچه امکان تهاجم حیات میکروبی فرازمینی به زمین بسیار کم است، اما احتمالا با توجه به اکتشافات فضایی افزایش خواهد یافت. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مقاله‌ای که جدیداً پژوهشگران در این رابطه منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد احتمال وجود تهاجم حیات میکروبی فرازمینی به زمین وجود دارد. زیرا به دنبال اکتشافات فضایی […]

اگرچه امکان تهاجم حیات میکروبی فرازمینی به زمین بسیار کم است، اما احتمالا با توجه به اکتشافات فضایی افزایش خواهد یافت.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مقاله‌ای که جدیداً پژوهشگران در این رابطه منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد احتمال وجود تهاجم حیات میکروبی فرازمینی به زمین وجود دارد. زیرا به دنبال اکتشافات فضایی و نیاز فزاینده به آن این احتمال نیز بیشتر خواهد شد. پیش از این نیز بشر باعث انتقال گونه ها از محیط های جدید به زمین شده بود.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

طبق پژوهشی که اخیرا در مجله BioScience منتشر شده است در صورت انتقال گونه های فرازمینی امکان تهاجمی شدن و آسیب رساندن آنها به گونه های موجود بر روی زمین نیز وجود دار.د حتی این مورد می‌تواند به صورت برعکس نیز اتفاق بیفتد.

آنتونی ایکاردی پژوهشگر زیست تهاجمی از دانشگاه مک گیل مونترال در این رابطه می گوید: اگرچه جستجو برای کشف و حیات فرازمینی هیجان انگیز است و ممکن است در آینده به نتایج مثبتی نیز برسد، اما این ماموریت های فزاینده و برگشت نمونه ها از فضا احتمال این آلودگی وجود دارد. به همین دلیل باید ریسک های این آلودگی بیولوژیکی را کاهش داد.

در این پژوهش علاوه بر ریکاردی و همکارانش اخترزیست دانانی که وظیفه جستجوی حیات فرازمینی را بر عهده داشته اند نیز دعوت به همکاری شده است. به گفته ی ریکاردی در صورت وجود حیات شکل آن به صورت جانداران میکروبی و باکتری ها خواهند بود.

البته دانشمندان به دلیل عدم تطابق شرایط زنده ماندن موجودات زنده خطر آلودگی بین سیاره ای را اندک می‌دانند. اما در هر صورت باید نسبت به به آلودگی بین سیاره ای محتاط بود. این موضوع در مورد سیاره زمین نیز صادق است. وارد کردن یک موجود زنده به یک اکوسیستم دیگر باعث آسیب به آن می شود.

 به عنوان مثال ورود قارچی به نام Austropuccinia psidii از آمریکای جنوبی به استرالیا باعث آلوده شدن درخت های بومی اکالیپتوس شده و حتی رشد آنها را متوقف کرده و آنها را کشته بود. زیرا حیات وحش بومی یک منطقه نمی تواند خود را با مهاجمان تطبیق دهد. این تهاجم های بیولوژیک باعث ویران شدن گیاهان و جانوران یک اکوسیستم خواهد شد. سیاره ها و قمرها نیز به عنوان یک سیستم منزوی در نظر گرفته می شوند که خود در انزوای جغرافیایی به تکامل رسیدند. به همین دلیل ممکن است در معرض آسیب گونه های تهاجمی باشند.