محققان ژاپنی رکورد جدیدی در انتقال داده از طریق فیبر نوری ثبت کردند

محققان ژاپنی توانستند از طریق فیبر نوری رکورد انتقال داده را به سرعت ۱.۰۲ پتابیت در ثانیه برسانند که سریع ترین انتقال در جهان محسوب می شود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان ژاپنی توانستند از طریق فیبر نوری انتقال داده را با سرعت ۱.۰۲ پتابیت در ثانیه انجام دهند. در این […]

محققان ژاپنی توانستند از طریق فیبر نوری رکورد انتقال داده را به سرعت ۱.۰۲ پتابیت در ثانیه برسانند که سریع ترین انتقال در جهان محسوب می شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان ژاپنی توانستند از طریق فیبر نوری انتقال داده را با سرعت ۱.۰۲ پتابیت در ثانیه انجام دهند. در این آزمایش از یک فیبر چند هسته ای استاندارد با قطر 0.125 میلی متر برای انتقال داده استفاده شد. محققان موسسه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ژاپن اکنون موفق شدند ظرفیت انتقال داده را به بیش از یک پتابیت در ثانیه افزایش دهند.

محققان ژاپنی ۱۵ حالت در یک هسته را برای انتقال داده با سرعت پتابیت آزمایش کردند. اما انجام کارآمد این روش به پردازش سیگنال نیز نیاز داشته است. بدین معنی که سیگنال ها در حین حرکت دچار به هم ریختگی شده و در هنگام دریافت توسط تجهیزات تخصصی به اصلاح نیاز داشتند. این اصلاح نیز با استقرار مدار های اختصاصی انجام پذیر بود.

 روش دیگر برای انتقال داده استفاده از هسته های بیشتر در یک فیبر نوری بوده است. بدین ترتیب از چندین مسیر انتقال داده درون یک فیبر نوری برای ارسال استفاده می شود که هیچ تفاوتی با یک کابل معمولی از نظر ظاهر نخواهد داشت. با توجه به اینکه ساخت این کابل ها شبیه به کابل های تک هسته‌ای است می توان در مقیاس تجاری آن را به واقعیت تبدیل کرد.

محققان ژاپنی همچنین از فرایند تسهیم تقسیم طول موج استفاده کردند تا بتوانند از طریق یک کابل داده های بیشتری را به طور همزمان منتقل کنند. اکنون فناوری توسعه داده شده توسط آنها به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار گرفته است و میتواند مورد استفاده اپراتور های کابل های فیبر نوری باشد.