فناوری یادگیری ماشینی یک کهکشان با مقدار اکسیژن کم را شناسایی کرد

دانشمندان موفق شدند با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی یک کهکشان با مقدار اکسیژن کم را شناسایی کنند. این محققان برای یافتن کهکشان های تازه تشکیل شده از این فناوری استفاده کردند. به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی و فناوری تکنا، دانشمندان برای یافتن کهکشان های تازه تاسیس شده و بررسی داده های مربوط به آنها […]

دانشمندان موفق شدند با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی یک کهکشان با مقدار اکسیژن کم را شناسایی کنند. این محققان برای یافتن کهکشان های تازه تشکیل شده از این فناوری استفاده کردند.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی و فناوری تکنا، دانشمندان برای یافتن کهکشان های تازه تاسیس شده و بررسی داده های مربوط به آنها از فناوری یادگیری ماشینی استفاده کردند. برای این کار یک رایانه مدام رنگ های کهکشان را یاد گرفته و پس از آن تنها کهکشان های تازه تاسیس که سال های اول زندگی خود را سپری می کردند توسط رایانه انتخاب شدند.

اطلاعات دریافت شده و داده های تصویربرداری گسترده توسط تلسکوپ سوبارو با تلفیق فناوری یادگیری ماشینی موفق به کشف یک کهکشان با میزان اکسیژن بسیار کم شد. میزان اکسیژن کهکشان ۱.۶ درصد فراوانی خورشیدی و در فاصله ۴۳۰ میلیون سال نوری در صورت فلکی هرکول قرار دارد. مقدار پایین اکسیژن در این کهکشان ها  نشان می دهد که ستاره های آن همه به تازگی تشکیل شدند و این کهکشان در مراحل اولیه تکامل زندگی خود قرار دارد.

این مقدار اکسیژن در مقایسه با کهکشان های دیگر در پائین ترین مقدار خود قرار دارد. با این حال شناسایی کهکشان های تازه تاسیس شده توسط داده های تلسکوپی کار آسانی نبوده است. زیرا بررسی داده ها برای این کار از بین 40 میلیون جرم آسمانی انجام خواهد گرفت.

تبلیغات :

buy Neuralink