ایرانسل از سیم‌کارت چندشماره‌ای رونمایی کرد

ایرانسل در هفتمین نمایشگاه ایران تله‌کام، از سرویس استفاده از چند شماره روی یک سیم‌کارت رونمایی کرد. با این سرویس، اگر شما چند شماره موبایل داشته باشید، می‌توانید تمامی این شماره‌ها را روی یک سیم‌کارت فعال کنید، به طوری که مجبور نباشید برای استفاده از چند شماره موبایل، چند گوشی با خود حمل کنید. این […]

ایرانسل در هفتمین نمایشگاه ایران تله‌کام، از سرویس استفاده از چند شماره روی یک سیم‌کارت رونمایی کرد.

با این سرویس، اگر شما چند شماره موبایل داشته باشید، می‌توانید تمامی این شماره‌ها را روی یک سیم‌کارت فعال کنید، به طوری که مجبور نباشید برای استفاده از چند شماره موبایل، چند گوشی با خود حمل کنید.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

این سرویس از طریق کدهای دستوری و با واردکردن شماره موردنظر روی سیم‌کارت اولیه فعال خواهد شد و هزینه استفاده از این خطوط تفاوتی نخواهد داشت.

در این سرویس حداکثر ١٠ شماره موبایل اعم از اعتباری و تجاری در شبکه ایرانسل، به صورت همزمان امکان قرارگیری بر روی یک سیم‌کارت را دارد.

سیم‌کارت دانش‌آموزی همراه اول با نام انارستان

گفته می‌شود این سرویس ظرف چندماه آینده تجاری سازی و ارائه عمومی شود.