ناسا کشف مولکول ارگانیک در بستر دهانه جزرو را تایید کرد

مریخ‌نورد استقامت ناسا همچنان به فعالیت خود برای جمع‌آوری تصاویر و نمونه ها از مریخ ادامه می دهد. ناسا نیز هرهفته اکتشافات این مریخ نورد را برای عموم رونمایی می‌کند. یکی از اکتشافات هفته اخیر کشف مولکول ارگانیک در بستر دهانه جزر‌و بوده که ناسا نیز آن را تایید کرده است. به گزارش سرویس اخبار […]

مریخ‌نورد استقامت ناسا همچنان به فعالیت خود برای جمع‌آوری تصاویر و نمونه ها از مریخ ادامه می دهد. ناسا نیز هرهفته اکتشافات این مریخ نورد را برای عموم رونمایی می‌کند. یکی از اکتشافات هفته اخیر کشف مولکول ارگانیک در بستر دهانه جزر‌و بوده که ناسا نیز آن را تایید کرده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مریخ نورد ناسا توانست با استفاده از ابزار شرلوک خاک و سنگ دهانه جزرو را بررسی کند. سپس حضور مولکول های ارگانیک و کربن نیز تایید شد. در واقع مأموریت استقامت نیز با هدف کشف حیات میکروبی باستانی در مریخ انجام گرفته است. اما کلمه ارگانیک در این کشف به چه معناست.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

وجود مولکول های ارگانیک در سطح مریخ وجود حیات قدیمی و باستانی روی این سیاره را تایید نمی‌کند. قرارگیری مکانیسم های بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی باعث ایجاد مولکول های ارگانیک خواهد شد. پیش از این نیز مریخ نورد کنجکاوی در دهانه گیل مریخ ترکیبات ارگانیکی پیدا کرده بود. هیچکدام از این اکتشافات نیز اثبات حیات در گذشته مریخ نخواهد بود.

البته استقامت علاوه بر کشف ترکیبات ارگانیک در مورد تاریخچه داستانی جزرو اطلاعاتی را ارسال کرده است. این داده ها از به وجود آمدن این بستر در اثر جاری شدن گدازه‌های آتشفشانی حکایت دارد.

بررسی دقیق مریخ نورد ناسا روی سنگی که برام نام گذاری شده است کریستال های آن را نشان می دهد که در اثر خنک شدن ماگمای مریخ به وجود آمده و سپس در اثر جریان آب نیز تغییر شکل پیدا کرده است.

به گفته دانشمندان این سنگ می‌تواند تاریخچه اتفاقات این دهانه را به خوبی روشن کند. ناسا تلاش دارد تا در ماموریتهای جدید دیگر نمونه های جمع آوری شده توسط استقامت را به زمین بیاورد. اگر چه این ماموریت می تواند بسیار پیچیده باشد اما مطالعه سنگ های جمع آوری شده در آزمایشگاه های پیشرفته میتواند اطلاعات دقیق‌تری را از این سیاره به دست آورد.