پارکر موفق به کشف رموز منشاء بادهای خورشیدی شد

کاوشگر پارکر مربوط به ناسا اخیراً هایی را در زمینه منشاء بادهای خورشیدی انجام داده است. دانشمندان با استفاده از این یافته ها میتوانند سرنخ هایی را در رابطه با معما های ۶۰ ساله به دست آورند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، کشف رموز منشاء باد های خورشیدی می تواند در رابطه […]

کاوشگر پارکر مربوط به ناسا اخیراً هایی را در زمینه منشاء بادهای خورشیدی انجام داده است. دانشمندان با استفاده از این یافته ها میتوانند سرنخ هایی را در رابطه با معما های ۶۰ ساله به دست آورند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، کشف رموز منشاء باد های خورشیدی می تواند در رابطه با منظومه شمسی و دیگر منظومه ها درک بهتری را ارائه کند. بادهای خورشیدی شامل الکترونها و پروتونها و یون های سنگین است که سرعت آن در منظومه شمسی حدود یک میلیون مایل در ساعت می رسد. تاکنون محققان موفق به کشف منشا این بادها نشدند. هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث گرم شدن باد خورشیدی می شود و به آن شتاب می دهد. پژوهش جدید دانشمندان می تواند تا حدودی این معما را حل کند.

دانشمندان اطلاعات جدیدی را از طریق ماموریت کاوشگر پارکر ناسا به دست آورده اند. در این ماموریت مشخص شد این بادها تا حد زیادی از طریق جت های کوچک در ابتدای تاج خورشیدی ایجاد می شوند. این جهت ها نیز محصول فرایندی به نام اتصال مجدد مغناطیسی هستند که در اثر تنیده شدن خطوط میدان مغناطیسی به طوری انفجاری ایجاد می شوند.

نور رئوفی، از محققین این پژوهش و دانشمند پروژه ماموریت پارکت از آزمایشگاه جان هاپکینز در مریلند می گوید: با استفاده از داده های جدید می توان تشخیص داد که باد خورشیدی به چه صورت از درون منبع امکان ایجاد خود به حرکت در می آید. همچنین در این مسیر افزایش جریان باد خورشیدی قابل مشاهده است که در سراسر پایه تاج و از طریق جت های کوچک پلاسما به سمت بالا حرکت میکند.

باد خورشیدی در زمین معمولاً به طور مداوم در حال حرکت است و به همین دلیل دانشمندان تلاش دارند تا منبع ثابت آن را که می تواند این بادهای خورشیدی را هدایت کند پیدا کنند. پژوهش های اخیر نیز نشان می دهد که بادهای خورشیدی در اثر جهت های قسمت پایینی تاج تولید و سوخته می شوند. با وجود طول بسیار کم جت، جرم و انرژی ترکیبی آن می تواند تولید باد خورشیدی کند.