فشار بر اینترنت در وضعیت کنونی تا چه زمانی ادامه دارد؟

قرنطینه خانگی و دورکاری هایی که شیوع کرونا بر جمعیت کشورها تحمیل کرده است باعث فشار زیادی بر اینترنت جهانی شده است. در این میان چند تن از دانشمندان استرالیا با تهیه یک نقشه از مصرف اینترنت در جهان، فشار وارد بر زیرساخت های اینترنت در جهان را نشان داده اند. به گزارش سرویس اخبار […]

قرنطینه خانگی و دورکاری هایی که شیوع کرونا بر جمعیت کشورها تحمیل کرده است باعث فشار زیادی بر اینترنت جهانی شده است. در این میان چند تن از دانشمندان استرالیا با تهیه یک نقشه از مصرف اینترنت در جهان، فشار وارد بر زیرساخت های اینترنت در جهان را نشان داده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا و به نقل از dailymail، یک شرکت استرالیایی به نام KASPR Datahaus تواسته با جمع آوری میزان اینترنت استفاده شده در جهان به یک نقشه فشار اینترنت بهمراه میزان پردازش و کیفیت شبکه ها در کشورهای مختلف دست یابد. تاکنون در این نقشه مشخص شده که بازی های آنلاین با گرافیک های سنگین و همچنین استریم های ویدئویی از عوامل اصلی فشار بر اینترنت در جهان محسوب می شود.

پروفسور پل راسکی، اقتصاد دادن استرالیایی و موسس شرکت KASPR Datahaus در این مورد می گوید: با خانه نشینی مردم در کثر نقاط جهان تعداد کاربران اینترنت دو برابر شده است. کاربران آنلاین فعلی به خانواده ای شباهت دارند که قرار است از یک تونل پرجمعیت عبور کنند. استریم های ویدئویی نظیر آنچه که در کنفرانس های ویدئویی استفاده میشوند مانند بسته های کوچک اینترنت هستند که باید از تونل کابل های مسی و فیبر نوری عبور کنند و در این میان ممکن است در یک ترافیک سنگین افتاده و سرعت حرکت کندتری داشته باشند.

بررسی های این شرکت در بازه زمانی یک روزه در ماه جاری با همین بازه در ماه قبل در کشورهای اروپایی یعنی قبل و بعد از قرنطینه نشان می دهد که تغییر الگوی مصرف یا همان فشار بر اینترنت باعث تاخیر در پاسخ دهی و افت سرعت شده است. این تغیییرات که بیشتر از حد نرمال بیان شده کاربران را با تراکم ترافیک شبکه روبرو کرده است. نقشه تهیه شده در این شرکت از فشار اینترنت در کشورهایی نظیر ایتالیا، اسپانیا، سوئد، ایران و مالزی حکایت دارد. همچنین لتنسی اینترنت در انگلستان از فوریه تا اواسط این ماه 4 درصد افزایش داشته است.

تبلیغات :

buy Neuralink