محققان عامل اصلی ثبت خاطرات در مغز را کشف کردند

محققان در زمان نقشه برداری مداری از مغز موش ها متوجه شدند نورون هایی وجود دارند که در قسمت CA3 هیپوکامپ مغز فعالیت می کنند و وظیفه آنها ثبت خاطرات است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، نورونهای TORO در بخش هیپوکامپ فعالیت می کنند و بیشترین فعالیت آنها در زمان بیداری است. […]

محققان در زمان نقشه برداری مداری از مغز موش ها متوجه شدند نورون هایی وجود دارند که در قسمت CA3 هیپوکامپ مغز فعالیت می کنند و وظیفه آنها ثبت خاطرات است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، نورونهای TORO در بخش هیپوکامپ فعالیت می کنند و بیشترین فعالیت آنها در زمان بیداری است. این محققان مطالعات خود را روی مغز موش ها و نقشه برداری از آن آغاز کردند. در این مطالعه متوجه شدند نورون های جدیدی در مدار پیچیده مغزی این پستانداران وجود دارد که می تواند نقش مهمی در ثبت خاطرات ایفا کند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 جایگاه اصلی آنها نیز در هیپوکامپ است. با توجه به الگوی فعالیت آنها در مغز نیز نام Theta-Off Ripple-On یا TOROبرای آن انتخاب کردند. مارکو کاپونیا عصب شناس دانشگاه آرهوس در مورد تحقیق اخیر می گوید: وظیفه نورون های TORO انتشار اطلاعات به طور گسترده در مغز است. علاوه بر آن در صورت رخ دادن یک رویداد سیگنال آن را در حافظه منتشر می کند. اطلاعات مورد نظر همانند امواج منتشر شده و می‌تواند در ثبت خاطرات موثر باشد. با استفاده از ضبط های الکتروگرافی نیز می توان این امواج را مشاهده کرد. محققان با استفاده از تکنیکهای الکتروفیزیولوژی توانستند مدار سلولهای مغزی را ترسیم کنند. این نقشه نشان داد نورون های پخش هیپوکامپ در زمان بیداری بیشترین فعالیت را دارند.

البته نمیتوان تحقیقات و مطالعات مغز موش ها را به انسان مرتبط دانست. اما به گفته دانشمندان وجود این نورون ها و نقش موثر آنها در مغز در تمام موجودات زنده مشترک است. به همین دلیل آنها تلاش خواهند کرد تا تحقیقات بیشتری را در مورد سلول های TORO و نقش آن در پردازش حافظه انجام دهند تا از طریق آن بتوانند درک بیماری هایی مانند آلزایمر را افزایش دهند.