آزمایش علمی؛ بارور شدن یک ابر خشک با استفاده از شارژ الکتریکی

دانشمندان قصد دارند با استفاده از شارژ الکتریکی ابرهای خشک را بارور کنند. به گفته آنان با استفاده از این تکنیک می توان اندازه قطرات این ابرها را تغییر داد که در نهایت باعث بارندگی شود. به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان طی یک آزمایش علمی ثابت کردند با کمک شارژ الکتریکی […]

sadmayeh-ad  

دانشمندان قصد دارند با استفاده از شارژ الکتریکی ابرهای خشک را بارور کنند. به گفته آنان با استفاده از این تکنیک می توان اندازه قطرات این ابرها را تغییر داد که در نهایت باعث بارندگی شود.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان طی یک آزمایش علمی ثابت کردند با کمک شارژ الکتریکی می توان ابرها را بارور کرد که در نهایت باران در آنها شما بگیرد. کیار هریسون، محقق اصلی و استاد فیزیک اتمسفر در این مورد می گوید: در اثر بار الکتریکی تبخیر کندتر انجام میشود. همچنین باعث انفجار قطرات نیز خواهد شد. زیرا نیروی الکتریکی بیشتر از نیروی کشش سطحی است که آنها را کنار یکدیگر نگه می دارد.

تیم هریسون معتقد است با ارسال بارالکتریکی روی ابرها قطرات به یکدیگر چسبیده و وزن آنها روی هم انباشته خواهد شد. قطرات ابررنیبت به مه بزرگتر است و بدین ترتیب با احتمال بیشتری به یکدیگر برخورد خواهند کرد. در آزمایش انجام گرفته، با کمک یک پهباد بارهای مثبت و منفی به ابرها اضافه شد که با این کار مشخص شد که با قطرات بیشتری تشکیل می شود.

این تکنیک می تواند در آینده برای بارور کردن ابرها و انتشار باران در مناطق خشک مانند خاورمیانه و شمال افریقا مورد استفاده قرار بگیرد. در حال حاضر برای بارورسازی ابرها از ماده ای به نام یدید نقره استفاده میشود که می تواند در ایجاد بلورهای یخ و تولید باران موثر باشد. این مقدار از این ماده روی موجودات زنده اثر منفی نخواهد داشت.

 

تبلیغات :

buy Neuralink