دانشمندان وجود یک لایه جدید زیر پوسته زمین را تایید کردند

دانشمندان می گویند لایه جدیدی به نام گدار در زیر پوسته زمین کشف کرده اند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از پژوهشگران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند یک لایه جدید در زیر پوسته زمین پیدا کرده اند و نام آن را گداز گذاشته اند. لایه جدید تازه کشف شده بصورت […]

دانشمندان می گویند لایه جدیدی به نام گدار در زیر پوسته زمین کشف کرده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از پژوهشگران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند یک لایه جدید در زیر پوسته زمین پیدا کرده اند و نام آن را گداز گذاشته اند.

لایه جدید تازه کشف شده بصورت سنگ های مذاب داغ است. کشف این لایه می تواند در درک فعالیت صفحه تکتونیکی زمین موثر باشد.

صفحات تکتونیکی زمین به سنگ های بسیار بزرگ زیرزمینی گفته می شود که شامل پوسته و گوشته زمین است. در واقع تمام خشکی های زمین روی این صفحات قرار دارند. صفحات تکتونیکی اصلی ۷ عدد هستند که با ه ها را تشکیل می دهند.

این صفحات مدام در حالت حرکتند و زلزله ها و سونامی ها نیز با آنها در ارتباطند. حرکت آنها به قدری شدید است که می تواند تشکیل رشته کوه دهد. دانشمندان می گویند لایه جدید در عمق ۱۶۱ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد و در واقع قسمتی از لایه استوسفر را تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه حرکات صفحات تکتونیکی در اثر گرمای تولید شده از هسته زمین ایجاد میشود، جرم مذاب نیز در حرمت آنها موثر است. محققان قصد دارند لایه مذاب را نیز به حرکت صفحات تکتونیکی مرتبط کنند. به همین دلیل در محاسبات خود متغیرهای بسیاری را اضافه می کنند تا مدلسازی درستی ایجاد شود.

برخی مطالعات قبلی دانشمندان وجود چنین لایه ای را نشان می داد. اما اکنون برای نخستین بار است که وجود این لایه مذاب در زیر پوسته زمین تایید میشود.

دانشمندان معتقدند عدم تاثیر لایه مذاب روی صفحات تکتونیک به معنی بی اهمیت بودن آن نیست. شاید هنوز کار آن در زیر پوسته زمین شناخته نشده است و ممکن است هدف آن ناشناخته باشد.