دانشمندان لایه ای جدید با امکان محافظت از سلول ها در مغز کشف کردند

محققان لایه جدیدی درون مغز کشف کرده اند که وظیفه آن محافظت از ماده خاکستری و سفید در مغز است. به گفته آنها تاکنون این لایه هرگز شناسایی نشده بود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از محققان دانشگاه کپنهاک و روچستر اعلام کردند لایه نازکی به قطر چند سلول در مغز […]

محققان لایه جدیدی درون مغز کشف کرده اند که وظیفه آن محافظت از ماده خاکستری و سفید در مغز است. به گفته آنها تاکنون این لایه هرگز شناسایی نشده بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از محققان دانشگاه کپنهاک و روچستر اعلام کردند لایه نازکی به قطر چند سلول در مغز کشف کردند که مانند واسطه مواد ریز و محلول ها را در بخش های مختلف مغز انتقال می دهد. علاوه بر آن می تواند سلول های ایمنی مغز را همانند خانه محافظت کرده و مواد زائد را تخلیه کند.

این لایه تازه کشف شده به غشای شبه لنفاوی زیر عنکبوتیه SLYM نام گذاری شد. محققان تحقیقات اولیه خود را روی مغز موش ها انجام دادند. اما این لایه در مغز انسان های بالغ نیز وجود دارد. محل قرارگیری آن بین دو غشای دیگر است تا بتواند از مغز محافظت کند. با توجه با لایه کشف شده اکنون تعداد غشاهای شناخته شده مغزی چهار غشا است و این لایه باعث تقسیم فضای مایع مغزی به دو بخش میشود.

به گفته محققان احتمالا مایع مغزی-نخاعی می تواند وظایفی مانند عملکرد سیستم ایمنی در مغز داشته باشد، زیرا سیستم عصبی مرکز فاقد رگ های لنفاوی است. با وجود SLYM عملکرد سیستم ایمنی در این بخش توجیه خواهد شد.

بررسی بیشتر این غشا نشان می دهد دو نوع سلول ایمنی میلوئید و ماکروفاژ در آن وجود دارد و می تواند بر مغز نظارت کند. همچنین برخی نشانگرهای مولکولی این غشا با غشای مزوتلیوم مشابه است. به همین دلیل ممکن است عملکرد آنها نیز مشابه یکدیگر باشد و بتواند باعث پر شدن شکاف های بین مغز و جمجمه شود.