دانشمندان می‌گویند منشاء تکامل تمامی اشکال حیات روی زمین را کشف کردند

از مهمترین معما های بخش زیست شناسی ایجاد نخستین ارگانیسم های پیچیده در زمین بوده است. اکنون دانشمندان مدعی شدند احتمالاً پاسخ این معما در تکامل اشکال پیچیده حیات را کشف کرده اند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان دانشگاه وین اتریش گونه ای از آرکی ها را کشف کردند که به […]

از مهمترین معما های بخش زیست شناسی ایجاد نخستین ارگانیسم های پیچیده در زمین بوده است. اکنون دانشمندان مدعی شدند احتمالاً پاسخ این معما در تکامل اشکال پیچیده حیات را کشف کرده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان دانشگاه وین اتریش گونه ای از آرکی ها را کشف کردند که به نظر آنها پیوند مفقوده در حل معمای مربوط به تکامل اشکال پیچیده حیات است. آنها به شکلی دقیق این گونه از آرکی ها را مورد بررسی قرار دادند که به گروه آرکی های آزگارد تعلق دارند. این آرکی ها در ساحل پیران در اسلوونی کشف شدند

در حیات اولیه زمین سه گونه مختلف حیات وجود داشتند که به آنها یوکاریوت ها، باکتری ها و قارچ ها می گویند. به عنوان مثال جانوران، گیاهان و قارچ ها به بخش یوکاریوت ها تعلق دارند.آنها دارای سلول های پیچیده و بزرگتر هستند.

یکی از راز های مهم مربوط به این سلول های پیچیده نحوه تکامل و شکل گیری آنها بوده است. زیرا محققان می دانند که این سلول ها چگونه کار میکنند. نظریه های ایجاد شده نیز می گوید اولین سلول یوکاریوت ها در اثر همزیستی آرکی ها و باکتری ها در دو میلیارد سال پیش ایجاد شد.

پیش از این محققان توانستند با مطالعه ژنوم نمونه‌هایی که از اعماق دریا کشف کرده بودند ارتباط بین یوکاریوت ها و گروه آرکی های آزگارد را کشف کنند. اکنون نیز نمونه ای از آرکی ها پیدا شده است که دارای یک شبکه مختلف از رشته های اکتین بوده که پیش از این تنها در سلول های یوکاریوت ها دیده شده بود. به گفته محققان با توجه به این کشف میتوان نتیجه گرفت ساختار های بزرگ اسکلت سلولی قبل از یوکاریوت ها به وجود آمده است. این گونه نیز به Lokiarchaeum ossiferum نامگذاری شد.