دانشمندان دریافتند که با تغییر در ژن‌ها می‌توان بسیاری از بیماری‌های انسانی را ریشه‌کن کرد

دستکای کردن ژن‌ها، از کارهاییست که بشر برای مقابله با بیماری‌های مختلف، چندین سال است که از آن استفاده می‌کند. اما حالا یافته‌های جدیدی وجود دارند که می‌توانند به درمان تمامی بیماری‌ها به صورت یکجا، از طریق همین روش و ویرایش کردن ژن‌ها کمک کنند. اخیرا محققان موفق شده‌اند به کمک روشی جدید در ویرایش […]

دستکای کردن ژن‌ها، از کارهاییست که بشر برای مقابله با بیماری‌های مختلف، چندین سال است که از آن استفاده می‌کند. اما حالا یافته‌های جدیدی وجود دارند که می‌توانند به درمان تمامی بیماری‌ها به صورت یکجا، از طریق همین روش و ویرایش کردن ژن‌ها کمک کنند.

اخیرا محققان موفق شده‌اند به کمک روشی جدید در ویرایش ژن‌ها با نام CRISPR، دیستروفی عضلانی صورت را با تغییر دادن ژن‌ها و جایگزین ژن‌های غیرفعال، به شکلی دیگر درآورده و با ارسال پروتئین و RNA، تغییراتی اساسی را در آن ایجاد نمایند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

البته معنای این موضوع، این نیست که از این پس دکترها می‌توانند همه‌ی بیماری‌ها را درمان کرده و یا دوای هر چیزی را در دست داشته باشند. چرا که هنوز از روش CRISPR بر روی انسان‌ها و نمونه‌های زنده استفاده نکرده و هیچ تضمینی نیست که از این روش بتوان بر روی هر جانداری که زیر نور خورشید زندگی می‌کند، استفاده کرد.

باید اشاره کنیم که تست‌های اولیه که انجام گرفته، تنها 50 درصد موفقیت‌آمیز بوده اما اگر واقعا این روش بتواند درست عمل کند، می‌توانیم شاهد تحولی عظیم در دنیای پزشکی و درمان بیماری‌ها باشیم. این روش می‌تواند از جهتی دیگر نیز بسیار مهم باشد که شاید کمتر کسی بدان توجه داشته باشد و آن، این است که به کمک این روش، دانشمندان می‌توانند پیش از مواجهه شدن با یک بیماری با ریشه آن مبارزه کنند و این موضوع می‌تواند به درمان هر چه سریع‌تر و مفیدتر بیماری‌ها، کمک کند.