طراحی یک شناور زیست محیطی روی انبوهی از زباله های اقیانوس

طراح مارگو کراسویچ Margot Krasojević یک هتل شناور پایدار طراحی کرده که در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد. برای ساخت این هتل از پلاستیک قابل بازیافت رهاشده در اقیانوس استفاده خواهد شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، این مرکز تفریحی که از پلاستیک های قابل بازیافت اقیانوس ساخته می شود، آخرین طرح […]

طراح مارگو کراسویچ Margot Krasojević یک هتل شناور پایدار طراحی کرده که در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد. برای ساخت این هتل از پلاستیک قابل بازیافت رهاشده در اقیانوس استفاده خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، این مرکز تفریحی که از پلاستیک های قابل بازیافت اقیانوس ساخته می شود، آخرین طرح آبی مارگو کراسویچ محسوب می شود. همچنین این تفریحگاه مجهز به توربین هماهنگ با جزر و مد و پل بادبان دار گردان خواهد بود. قرار است این هتل ساخته شده از پلاستیک های بازیافتی بصورت یک جزیره در اقیانوس هند قرار بگیرد. این طراح هدف اصلی از ساخت این هتل شناور را افزایش آلودگی های پلاستیکی در اکوسیستم محلی و رسیدگی به این موضوع عنوان کرده است.

در ساختار این هتل از کیسه‌های مخصوص که با زباله های بازیابی شده اقیانوس مانند بطری ها و تایرها پر شده استفاده خواهد شد. همچنین برای پایداری ساختمان آن قرار است درختان حرا در اطراف این کیسه ها کاشته شود تا ریشه های آن بتوانند با استفاده از گل و لای پایداری مناسبی را فراهم کنند.

در این شناور تفریحی چندین اتاق هتل و فضایی برای کمپین ساخته خواهد شد. در حمام این هتل نیز از تقطیر آب دریا به عنوان آب مصرفی استفاده می شود. همچنین قرار است صفحات خورشیدی انرژی مورد نیاز این هتل شناور را تأمین کند. در این پروژه سعی شده تا تمامی نیاز های این هتل شناور توسط خود او تامین شود. از طرفی استفاده از سیستم کاشت درختان نیز می تواند آن را در مقابل طوفان ها مقاوم کند.