نیروگاه همجوشی هسته‌ای بریتانیا به رکوردی جدید دست پیدا کرد

نیروگاه همجوشی هسته‌ای انگلستان توانست با دستیابی به دمای ۱۰۰ میلیون درجه سلسیوس در همجوشی هسته‌ای پلاسمایی رکورد جدیدی را ثبت کند. توکامک انرژی اکنون بین نیروگاههای جهان در دمای همجوشی هسته ای در صدر قرار دارد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، نیروگاه همجوشی هسته‌ای توکامک ST40 که با بودجه خصوصی ساخته […]

نیروگاه همجوشی هسته‌ای انگلستان توانست با دستیابی به دمای ۱۰۰ میلیون درجه سلسیوس در همجوشی هسته‌ای پلاسمایی رکورد جدیدی را ثبت کند. توکامک انرژی اکنون بین نیروگاههای جهان در دمای همجوشی هسته ای در صدر قرار دارد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، نیروگاه همجوشی هسته‌ای توکامک ST40 که با بودجه خصوصی ساخته شد قرار است شبیه سازی واکنش های داخل هسته خورشید را برای دستیابی به انرژی هسته ای ایجاد کند. در حالت کلی برای ایجاد هسته سنگین تر نیاز است تا هسته دو اتم به یکدیگر برخورد کنند. از طرفی برای غلبه بر نیروی دافعه هسته ها انرژی بسیار زیادی نیاز است. پس از برخورد نیز انرژی تولید شده به حدی زیاد خواهد بود که می‌توان از آن برای استفاده روزمره همانند یک انرژی نامحدود استفاده کرد. اکنون توکامک انرژی با هدف رسیدن به انرژی نامحدود و پایدار روی زمین یک گام به جلو برداشته است.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

پیش از توکامک نیز آزمایشگاه هایی مانند کی استار کره جنوبی و خورشید مصنوعی چین به دمای ۱۰۰ میلیون درجه سیلیسیوس رسیده بودند. اما تفاوت آنها در رسیدن به چنین دمایی در راکتور همجوشی هسته ای کوچک تر است. توکامک مدعی است در یک دستگاه همجوشی کوچکتر طی ۵ سال با بودجه کمتر از ۷۰ میلیون دلار توانسته به هدف خود برسد. در صورت موفقیت چنین دستاوردی توکامک ST40 به عنوان یک انتخاب مناسب برای تولید انرژی پاک با هزینه کمتر در جهان تبدیل خواهد شد. این دما توسط ابزارهای پیشرفته توکامک کروی ST40 ایجاد شده است.