علت مصرف بالای انرژی توسط مغز حتی در زمان استراحت کشف شد

علت استفاده مغز از ۲۰% سوخت مصرفی بدن ما حتی در زمان استراحت یک اسرار مهم در علوم اعصاب انسان بوده است. اکنون محققان توانستند در یک مطالعه جدید از راز مصرف بالای انرژی توسط یک اندام غیر فعال پرده برداری کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، وجود یک انرژی خوار کوچک […]

علت استفاده مغز از ۲۰% سوخت مصرفی بدن ما حتی در زمان استراحت یک اسرار مهم در علوم اعصاب انسان بوده است. اکنون محققان توانستند در یک مطالعه جدید از راز مصرف بالای انرژی توسط یک اندام غیر فعال پرده برداری کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، وجود یک انرژی خوار کوچک در نورون های مغزی باعث افزایش مصرف انرژی توسط مغز شده است. در مطالعه ای که اخیراً انجام شده نشان می دهد مغز برای ارسال اطلاعات از طریق عصب ها به این انرژی نیاز دارد. برای ارسال سیگنال از یک نورون درون سلول مغز به نورونی دیگر به سیناپس یا همان شکاف کوچک نیاز است. سیناپس ها نیز با کمک وزیکول ها می توانند انتقال دهنده های عصبی را از درون نورون برداشته همانند یک پاکت نگهداری کنند. پس از پر شدن این پاکت ها به لبه نورون منتقل شده و در آنجا به غشا متصل می شوند و سپس انتقال دهنده های عصبی در شکاف سیناپسی تخلیه خواهند شد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

به این ترتیب در هر انتقال پیام فرستنده ها سلول های پیش سیناپسی به گیرنده های سلول پس سیناپسی متصل شده و پیام را انتقال میدهند. پیش از این محققان از نیاز انرژی قابل توجه برای این انتقال اطلاعات داشتند. از طرفی در پایانه های نزدیک به سیناپس امکان ذخیره انرژی توسط مولکول ها وجود ندارد و پایانه ها انرژی را سنتز می کنند تا بتوانند پیامهای الکتریکی در مغز را انتقال دهند. این سیستم برای یک مغز فعال است. اما چرا در زمان استراحت نیز نیاز به مصرف انرژی خواهد بود.

محققان در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند مغز در زمان خواب نیز به چنین انرژی نیاز دارد. زیرا وزیکول ها دائماً به انرژی برای مصرف نیاز دارند. در واقع انتقال دهنده ها توسط پمپی مکیده می شوند که هرگز استراحت نکرده و بنابراین به یک انرژی با جریان ثابت نیاز خواهد داشت. با توجه به تعداد زیاد سیناپس ها و پایانه ها و نیاز به انرژی دائمی حتی در خواب نیز نیاز به سوخت وجود دارد.