آب کشف شده روی سطح ماه توسط ماه نشین چینی مشاهده شد

شواهدی از وجود آب در سطح ماه توسط ماه نشین چانگ ای 5 جمع آوری شد که در آن نشان می دهد خاک ماه دارای مولکولهای آب (H2O) و هیدروکسیل (OH) است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مقاله ای که اخیراً دانشمندان چینی در مجله Science Advances منتشر کرده‌اند نشان می دهد […]

شواهدی از وجود آب در سطح ماه توسط ماه نشین چانگ ای 5 جمع آوری شد که در آن نشان می دهد خاک ماه دارای مولکولهای آب (H2O) و هیدروکسیل (OH) است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مقاله ای که اخیراً دانشمندان چینی در مجله Science Advances منتشر کرده‌اند نشان می دهد اسناد و مدارک جمع آوری شده توسط ماه نشین چینی وجود آب در سطح ماه را اثبات می کند. این دانشمندان با بررسی تصاویر و داده های طیفی که توسط طیف سنج مواد معدنی این کاوشگر جمع آوری شده است توانستند ترکیبات مواد معدنی بخش های مختلف را تحلیل کنند.

از طریق نور مرئی و فروسرخ می توان این مولکولها را روی سطح ماه شناسایی کرد. با وجود چالش گرمای سطح ماه و مشکل بودن شناسایی آب از طریق نور فروسرخ باز هم این مولکول ها توسط نحوه جذب نور شناسایی شدند. در واقع محققان برای حل مشکل از مدل اصلاح حرارتی استفاده کردند. بدین ترتیب ماه نشین چینی توانست به وضوح آب را در بین خاک و سنگ های متخلخل تشخیص دهد. البته میزان این آب بسیار کم است به طوری که تراکم آن در خاک ۱۲۰ در میلیون و در سنگهای ماه نیز ۱۸۰ در میلیون است. به طوری که می توان این مقدار را معادل ۱۲۰ گرم آب در یک تن خاک در نظر گرفت.

این دانشمندان معتقدند آب موجود در خاک ماه در اثر طوفان های خورشیدی ایجاد شده باشد. اما منبع آب موجود در سنگ ها هنوز ناشناخته مانده است. البته این کاوشگر نمونه هایی از چنین خاک و سنگ های روی سطح ماه گردآوری کرده تا به زمین بیاورد. پیش از این نیز وجود آب در ماه طی شواهدی اثبات شده بود. اما همگی آنها تنها از طریق مشاهدات مداری یا نمونه‌های جمع آوری شده بود. اما اکنون وجود آب روی ماه توسط این کاوشگر تایید ومشاهده شده است.

تبلیغات :

buy Neuralink