کاوشگر رهگیر دنباله دار به دنبال سوژه مناسب در خارج از منظومه شمسی پارک می کند

آژانس فضایی اروپا یک فضاپیمای جدید با نام رهگیر دنباله دار را طی ماموریتی تازه پرتاب خواهد کرد. فضاپیمای جدید می‌تواند برای بررسی سوژه مناسب در خارج از منظومه شمسی در فضا پارک کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آژانس فضایی اروپا ماموریت تازه ای را با نام رهگیر دنباله دار آغاز […]

آژانس فضایی اروپا یک فضاپیمای جدید با نام رهگیر دنباله دار را طی ماموریتی تازه پرتاب خواهد کرد. فضاپیمای جدید می‌تواند برای بررسی سوژه مناسب در خارج از منظومه شمسی در فضا پارک کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آژانس فضایی اروپا ماموریت تازه ای را با نام رهگیر دنباله دار آغاز خواهد کرد که در پرتاب خود هدف خاصی را در نظر ندارد اما این فضاپیما می تواند در فضا منتظر سوژه مناسب بماند. رهگیر دنباله دار می‌تواند فعالیت های مختلفی مانند دستیابی به مواد بکر در مناطق دور دست یا ترکیب های شیمیایی جهان های بیگانه را مشخص کند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

قرار است این ماموریت در سال ۲۰۲۸ و همراه یک تلسکوپ جدید به نام آریل آغاز شود. احتمالاً مطالعه جو سیاره‌های فراخورشیدی نیز اولین ماموریت این فضاپیما خواهد بود. مکان قرارگیری آن نیز نقطه لاگرانژی دو است که فراتر از مدار ماه و در فاصله یک و نیم کیلومتری از زمین قرار دارد. این رهگیر دنباله دار اولین ماموریت مستقل آژانس فضایی اروپا نیز محسوب می‌شود. در هر زمان که هدف مناسبی برای بازدید از آن پیدا شود این فضاپیما می تواند از حالت شناور خارج شده و به دنبال ماموریت جدید باشد.

 الن فیتسیمونز از پژوهشگران این فضاپیما در دانشگاه کویینز بریتانیا می گوید: نخستین تصاویر واقعی از یک جرم دیرینه توسط رهگیر دنباله دار برای ما ارسال خواهد شد. با توجه به اینکه از دنباله دار مد نظر که برای نخستین بار قرار است وارد منظومه شمسی شود هیچ ایده تصویری ای نداریم بنابراین داده های این ماموریت می‌تواند بر دانش ما اضافه کند. ماموریت رهگیر دنباله دار علاوه بر یک فضاپیما شامل دو کاوشگر کوچکتر نیز است که یکی از آنها به آژانس کاوش های هوافضای ژاپن تعلق دارد. هنوز شرکت پیمانکار سازنده فضاپیمای اصلی از بین شرکتهای مانند تالس آلنیا اسپیس یا هوافضای فرانسوی ایتالیایی و اواچ بی یا هوافضای آلمان انتخاب نشده است.