کشف یک ستاره بدون جو با سطحی جامد باعث تعجب ستاره شناسان شد

دانشمندان با استفاده از داده های ماهواره ناسا با نام کاوشگر تصویربرداری با پرتو ایکس موفق به کشف یک ستاره بدون جو و دارای سطح جامد شدند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان کالج دانشگاهی لندن در مطالعه اخیر خود متوجه نشانه ای در نور یک ستاره مرده از نوع مغناطیسی شدند. […]

sadmayeh-ad  

دانشمندان با استفاده از داده های ماهواره ناسا با نام کاوشگر تصویربرداری با پرتو ایکس موفق به کشف یک ستاره بدون جو و دارای سطح جامد شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان کالج دانشگاهی لندن در مطالعه اخیر خود متوجه نشانه ای در نور یک ستاره مرده از نوع مغناطیسی شدند. این ستاره با نام مگنتار نوعی ستاره نوترونی است که به یک میدان مغناطیسی بسیار قوی مجهز است.

این ستاره تقریبا در فاصله ۲۳ هزار سال نوری از زمین قرار دارد و مکان آن نیز در صورت فلکی ذات الکرسی است. برای نخستین بار محققان توانستند نور پورتو ایکس قطبی شده از این نوع ستاره را مشاهده کنند. در این بررسی نور بسیار کم نسبت به نورهای قطبی شده در زمان عبور پرتو ایکس شناسایی شد.

پروفسور زین، از محققان این مقاله می گوید: این کشف غیرمنتظره بود زیرا ما اعتقاد داشتیم که یک جو باید وجود داشته باشد. در این ستاره در اثر میدان مغناطیسی بسیار قوی گاز به نقطه اوج خود رسیده و به جامد تبدیل شده بود. به گفته وی در گام بعدی باید یک ستاره نوترونی داغ تر با میدان مغناطیسی قوی مشاهده شود تا بتوان اثر دما و تعامل آن با میدان مغناطیسی بر خواص ستاره بررسی شود.

روبرتو تاورنا، از دیگر محققان این مطالعه می گوید: از مهمترین ویژگی مشاهده شده می توان به زاویه قطبش دقیقا ۹۰ درجه اشاره کرد که با پیش بینی مدل های نظری مطابقت دارد. این نتایج نشان دهنده وجود میدان های مغناطیسی بسیار قوی مگنتارها است.

تبلیغات :

buy Neuralink